Daugavpils Reģionālā slimnīca ievieš jaunas tehnoloģijas

03.08.2009.


Daugavpils Reģionālajā slimnīcā tiek ieviests projekts „Digitālās Radioloģijas un Slimnīcas informācijas sistēmas ieviešana Daugavpils Reģionālajā slimnīcā”, informē SIA „Daugavpils Reģionālā slimnīca” valdes loceklis Aivars Zdanovskis.


Projekts tiek realizēts ar mērķi attīstīt Daugavpils Reģionālajā slimnīcā jaunas tehnoloģijas: digitalizēt diagnostiskās radioloģijas nodaļu, nodrošināt radioloģijas informācijas un medicīnas uzņēmumu glabāšanas un pārraides sistēmu ieviešanu, kā arī izveidot pacientu un ārstniecības vadības sistēmu.


Patlaban veselības informatizācija ir fragmentāra, bieži nepieejama un/vai kļūdaina. Pacientiem, veselības iestādēm, medicīnas iekārtu piegādātājiem u.c. iesaistītajām pusēm bieži jāpieņem nopietni lēmumi, nepārvaldot visu informāciju. Ņemot vērā lielo informācijas apjomu, kas saistīts ar veselības aprūpi un katru pacientu atsevišķi, ļoti svarīgi ir, kā strukturētā veidā optimālāk apkopot visu informāciju, padarīt to  ērti un operatīvi lietojamu, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti un paaugstinātu pacientu datu pieejamību un drošību.


Diagnostiskās radioloģijas nodaļas digitalizācija dos daudz priekšrocību gan speciālistiem gan pacientiem. Visa nepieciešamā informācija par pacientu un izmeklējumu tiks saņemta automātiski, kļūdas iespēja ir izslēgta. Nepieciešamības gadījumā, pacients var saņemt izdrukātu rentgena uzņēmumu, kā arī uzņēmumu elektroniskā veidā (piemēram, ierakstītu kompaktdiskā (CD). Projekta ieviešana ļaus optimizēt slimnīcas esošos procesus, automatizējot vairākus darbus, kas savukārt, dos iespēju ārstiem vairāk laika tērēt pacientu aprūpei, nevis, piemēram, pacienta veselības papīra kartiņas meklēšanai.


Pacientu un ārstniecības vadības sistēmas ieviešana palielinās informācijas ātrumu, datu apraidi par pacientu, ka arī samazinās birokrātiju.


“Šobrīd valstī ir noteikts „E-Veselības Latvijā” īstenošanas plāns 2008.-2010.gadam, kurā ir nosaukti visi pamatnostādņu īstenošanai nepieciešamie pasākumi. Plāna īstenošanai ir paredzētas valsts budžeta dotācijas, ir iespēja piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus u.c. finanšu avotus. Augstākminētais projekts ir Daugavpils Reģionālās slimnīcas pirmais solis plānā iekļauto pasākumu realizēšanā. Nākamajā kārtā plānots attīstīt jaunas tehnoloģijas Plaušu slimību un tuberkulozes centrā, Centra poliklīnikā un laboratorijā. E-veselības ieviešana Latgales reģiona lielākajā slimnīcā būtiski uzlabos veselības aprūpes kvalitāti un paaugstinās reģionālas nozīmes slimnīcas kapacitāti,” skaidro SIA „Daugavpils Reģionālā slimnīca” valdes loceklis Aivars Zdanovskis.


Projekta ietvaros š.g. 19.augustā Daugavpilī notiks konference “Sharing E-Health experience” (“Pieredze E-veselības attīstībā”), kuru organizē Daugavpils Reģionālā slimnīca sadarbībā ar projekta partneri, Norvēģijas kompāniju “Skill Medical Tehnology”AS.


Konferencē paredzēts demonstrēt Daugavpilī un citās Latvijas pilsētās strādājošiem ārstiem e-veselības risinājumu labās prakses piemērus Latvijā un citās Eiropas valstīs, kā arī dalīties pieredzē slimnīcu sistēmu ieviešanā un diskutēt par aktuāliem jautājumiem saistībā ar e-veselības projektu ieviešanu Latvijas slimnīcās. Konferencē piedalīsies Norvēģijas eksperti e-veselības jomā, Latvijas slimnīcu pārstāvji un medicīnas iekārtu un programmatūru ražotāji.


Pieteikties dalībai konferencē var nosūtot pieteikumu ar savu kontaktinformāciju uz e-pastu: drs.projekts@e-apollo.lv  


Projekta “Digitālās Radioloģijas un Slimnīcas informācijas sistēmas ieviešana Daugavpils Reģionālajā slimnīcā” budžets ir 458 012 eiro, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Ekonomikas Zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumenti.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, t/f.: +371 654 21243
Papildus informācija:  Oksana Jačmeņova, projekta vadītāja
e-pasts:
drs.projekts@e-apollo.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.