Apstiprināti iestāžu un struktūrvienību nolikumi

28.07.2009.

Domes sēdē tika apstiprināts Preiļu novada bāriņtiesas nolikums, kas nosaka, ka bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un četri bāriņtiesas locekļi. Bāriņtiesas lietvedību kārto sekretārs, bāriņtiesā strādās arī psihologs. Bāriņtiesa apmeklētājus Preiļos pieņem pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, trešdienās – no plkst. 13.00 līdz 17.00, Pelēču un Saunas pagastā – pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Bāriņtiesas sēdes notiek Preiļos ceturtdienās. Pēc nepieciešamības var tikt organizētas izbraukuma sēdes.


Deputāti apstiprināja arī jauno Preiļu novada domes pagasta pārvaldes nolikumu

Pēdējās izmaiņas: 28.07.2009.