SIA „Preiļu saimnieks” izstrādā saistošos noteikumus par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadali un maksas aprēķināšanas kārtību

27.07.2009.

SIA „Preiļu saimnieks” šobrīd strādā pie jaunu saistošo noteikumu sagatavošanas. Augustā noteikumu projekts tie tiks iesniegti novada domē apstiprināšanai.


Saistošie noteikumi „Par Preiļu pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību” noteiks, kādā Preiļu pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģijas daudzumu sadala pa patēriņa veidiem – apkure, karstā ūdens apgāde un karstā ūdens cirkulācija. Ar noteikumiem būs apstiprināta kārtība, kādā aprēķina maksu par siltumenerģijas patēriņa veidiem mājas dzīvokļa un neapdzīvojamās telpas īpašniekam, īrniekam vai nomniekam. Noteikumos katrs iedzīvotājs varēs iepazīties arī ar patērētās siltumenerģijas daudzuma aprēķinu metodiku.


Pēc apstiprināšanas Preiļu novada domē saistošie noteikumi tiks publicēti Preiļu novada domes informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”, iedzīvotāji ar tiem varēs iepazīties arī SIA „Preiļu saimnieks” Namu pārvaldē Rancāna iela 3, Preiļos.


SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks informēja, ka tuvākajā laikā uzņēmuma darbinieki sāks darbu pie vēl vienu saistošo noteikumu – kapu apsaimniekošanas noteikumu – izstrādes. Jānis Mūrnieks atzina, ka pirms četriem gadiem SIA „Preiļu saimnieks” darbojās bez saistošajiem noteikumiem. Vairāku gadu pieredze pierādīja, ka katrā darbības sfērā jābūt reglamentējošiem dokumentiem, kas novērstu domstarpības starp uzņēmumu un pakalpojumu izmantotājiem, lai savas tiesības un pienākumus zinātu gan uzņēmums, gan iedzīvotāji. 


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 27.07.2009.