Realizēs projektu „Preiļu novada lauku teritorijas publiskās infrastruktūras uzlabošana”

27.07.2009.

Dome nolēmusi lūgt Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālo lauksaimniecības pārvaldi veikt korekcijas noslēgtajā līgumā par projekta „Preiļu novada lauku teritorijas publiskās infrastruktūras uzlabošana” realizāciju, ietverot aktivitātes gan Aizkalnes, gan Preiļu pagastā.


Viena no tām, kā paredzēts iepriekš, ir dīķa izveide Aizkalnē atbilstoši tehniskajam projektam „Jasmuižas ainavas pilnveidošana”. Darbu izmaksas paredzētas Ls 70 000 un PVN 21% – Ls 14 700.


Otra – papildus aktivitāte paredz izveidot gājēju ietvi no Līču kultūras nama ēkas Preiļu pilsētas virzienā atbilstoši tehniskajam projektam „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”. Būvdarbu izmaksas ieplānotas Ls 70 000 un PVN 21% – Ls 14 700.


Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 169 400. Projekta kopējais attiecināmās izmaksas ir Ls 140 000 (PVN 21% projektā nav attiecināms), tai skaitā Eiropas Savienības finansējums Ls 105 000 (75%) un pašvaldības līdzfinansējums Ls 35 000 (25%).


Projekta priekšfinansēšana paredzēta no aizņēmuma


 

Pēdējās izmaiņas: 27.07.2009.