AS „Latvenergo” rūpējas par balto stārķu aizsardzību

23.07.2009.


AS „Latvenergo” ir laidis klajā informatīvu bukletu, kurā apkopota Latvenergo koncerna līdz šim īstenotā prakse balto stārķu ligzdošanas vietu aizsardzībā un saglabāšanā. Izdevums tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošo pētnieci Māru Janaus, to atbalstījusi Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas Ornitoloģijas biedrība.


Šobrīd Latvijā ap 60% no kopējā balto stārķu ligzdu skaita jeb aptuveni 6000 ligzdu ir uz elektrolīnijām vai līniju balstiem, nereti tos nopietni bojājot un radot pārtraukumus elektroapgādē. Gada laikā balto stārķu ligzdas Latvijā izraisa ap 1000 elektropārvades līniju bojājumu. Vairākus gadus veidotas ligzdas svars var sasniegt pat 500 kg, tāpēc, lai pasargātu gan iedzīvotājus, gan arī veicinātu stārķu drošu ligzdošanu, AS „Sadales tīkls” darbinieki katru gadu nodarbojas ar elektrolīniju apsekošanu. Ārpus stārķu ligzdošanas perioda no elektropārvades līniju balstiem tiek noņemtas nestabilas ligzdas, kuras rada potenciālu bīstamību gan stārķiem, gan elektroapgādei. Šādas „bīstamās” ligzdas var nogāzties no balsta stārķu ligzdošanas periodā, kļūstot par mazuļu bojāejas iemeslu.


Izdevums veidots, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību problēmām, ar kurām ikdienā saskaras elektrotīklu uzturēšanas tehniskie darbinieki, kā arī sniegtu izzinošu informāciju ikvienam interesentam. Uzņēmums ir ieinteresēts aizsargājamās putnu sugas saglabāšanā, tādēļ saskarē ar ligzdām tiek darīts viss, lai pēc iespējas mazāk traucētu putnu mājvietu. Visas AS „Sadales tīkls” darbības, kas tiek veiktas stārķu ligzdu noņemšanas gadījumos, ir saskaņotas ar Dabas aizsardzības pārvaldi un reģionālajām vides pārvaldēm.


Latvenergo koncerns aicina iedzīvotājus iesaistīties balto stārķu populācijas saglabāšanā un palīdzēt stārķiem veidot ligzdas, uzstādot mākslīgās pamatnes putniem drošās vietās. Izvairoties no pamatnes novietošanas elektropārvades līniju tuvumā, tiks pasargāti gan stārķi, gan to mazuļi no bojāejas.


Buklets interesentiem būs pieejams Latvenergo klientu apkalpošanas centros. Tāpat šis informatīvais materiāls ar AS “Sadales tīkls” darbinieku starpniecību tiks izplatīts vietējiem iedzīvotājiem gadījumos, kad tiks veikti bojājumu novēršanas darbi, kuru rezultātā montieri ir spiesti traucēt stārķus. Uzņēmums cer, ka šādi būs iespējams mazināt reizēm vērojamo iedzīvotāju neizpratni ligzdu noņemšanas gadījumos.


Izdevums tiks dāvināts arī bukleta tapšanā iesaistītajiem sadarbības partneriem – LU Ornitoloģijas laboratorijai, Latvijas ornitologu biedrībai, Dabas aizsardzības pārvaldei, Vides ministrijas dabas aizsardzības departamentam.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.