Latvenergo: Labklājības ministrijai jāatsauc melīgās ziņas par bezdarbnieku pabalstiem

22.07.2009.


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izplatītā informācija par iespējamo krāpšanos ar darba algas apmēru uzrādīšanu lielajos uzņēmumos ir nepatiesa, klaji melīga un apzināti maldinoša. AS „Latvenergo” vadība pauž sašutumu par Labklājības ministrijas rīcību, sniedzot nepatiesas ziņas un sagrozītu informāciju Ministru prezidentam, tādēļ aicina Labklājības ministrijas struktūras – atsaukt dezinformējošās ziņas un situāciju valsts vadītājiem un sabiedrībai kopumā skaidrot profesionāli un godīgi.


Kā zināms, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis lūdzis labklājības ministru Uldi Auguli iesniegt valdībai informāciju par gadījumiem, kad valsts uzņēmumi un iestādes īsi pirms darbinieku atbrīvošanas nepamatoti izkrāpuši valsts līdzekļus, un uzdevis turpmāk šādus gadījumus novērst. Pēc Labklājības ministrijas sniegtās informācijas, valsts lielākajās kompānijās darbiniekiem īsi pirms atlaišanas ir izmaksātas daudz lielākas algas, tādējādi nodrošinot lielākus bezdarbnieku pabalstus.


AS „Latvenergo” ar pilnu atbildību uzsver, ka energokompānija vienmēr strādājusi atbilstoši Latvijas likumdošanai, ievērojot visus tiesiskos normatīvus, kā arī darba koplīgumu, kas noslēgts ar Latvijas arodbiedrību „Enerģija”. AS „Latvenergo” vienmēr realizējis atbildīgu sociālo politiku attiecībā pret darbiniekiem, arī tad, ja lēmumi,  realizējot pasākumus darba efektivitātes uzlabošanai, saistās ar darbinieku skaita samazināšanu.


Latvenergo uzsver, ka šī gada jūnijā neizdevīgo turpmāko darba nosacījumu dēļ, kas saistīti ar izmaiņām pensiju aprēķināšanā un izmaksāšanā,  energokompāniju atstāja daudz darbinieku, kas desmitiem gadu veltījuši Latvijas enerģētikai. Lielākā daļa šo cilvēku 30 un pat 40 gadus ir pavadījuši vienā darba vietā,  par viņiem ir veikti visi nodokļu maksājumi un pildīti Darba Koplīguma nosacījumi. Latvenergo uzskata, ka darbiniekiem ir tiesības izlemt jautājumu par savu nodarbinātību, izvēloties – palikt darba attiecībās vai nē, uzņēmumam attiecīgi ir pienākums izpildīt konkrētā perioda Darba likuma un Darba koplīguma prasības.


Latvenergo uzsver, ka neviena darbinieka alga vai darba līguma nosacījumi pirms atbrīvošanas Latvenergo koncerna uzņēmumos nav mainīti, tādējādi nav ne mazākā pamata aizdomām par likumdošanas ļaunprātīgu izmantošanu.


Likumam atbilstošas darbības dēvējot par „krāpniecību”, Labklājības ministrijas  amatpersonas demonstrē gan savu nekompetenci, gan apvaino lielākos nodokļu maksātājus – lielos Latvijas uzņēmumus, gan apmelo to bijušos darbiniekus. Latvenergo vadība uzskata, ka ar neapdomīgām rīcībām Labklājības ministrijas amatpersonas ir kaitējušas valdības vadītāja dienaskārtībai un met aizdomu ēnu uz Latvijas tautsaimniecības vadošajiem uzņēmumiem. Latvenergo koncerna vien pienesums valsts sociālajā budžetā 2008.gadā ir gandrīz 13,3 miljoni latu, tādējādi uzskatām, ka, samazinot garantijas strādājošajiem, valsts sociālais budžets zaudē vairāk nekā iegūst.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.