Dome startēs Kohēzijas fonda projekta ūdenssaimniecības sakārtošanai Preiļu pilsētā 2. kārtā

22.07.2009.

Šā gada 10. jūlijā domē ir saņemts Vides ministrijas uzaicinājums piedalīties Kohēzijas fonda projekta ūdenssaimniecības sakārtošanai Preiļu pilsētā 2. kārtā. Domes deputāti atbalstīja pieteikuma iesniegšanu līdzdalībai projektā.


Iesniegtie pieteikumi ministrijā tiks izvērtēti četru mēnešu laikā. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiks veikti 2. kārtas būvdarbi, kuru gaitā paredzētas 4 komponentes:


1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, rekonstrukcija un pilsētas dienvidu rajona (A/s „Preiļu siers” un Lauktehnikas teritorija) pievienošana centra sistēmai. Projekta ietvaros tiks skartas teritorijas no Daugavpils ielas Nr. 60 līdz Mehanizatoru ielai, no Liepājas ielas Nr. 43 līdz Centrālajām NAI, no Centrālajām NAI 1 līdz A. Upīša ielas stūrim, A.Upīša iela, Daugavpils iela no Saltupes ielas līdz Mehanizatoru ielai, Mehanizatoru iela, no Mehanizatoru ielas pa Pils iela līdz atzaram no Aglonas ielas;
2. Centra rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, paplašināšana un kanalizācijas tīklu izbūve ielās, kur jau ir ūdensvada tīkli. Uzlabojumi tiks veikti Aglonas, Brīvības, Atpūtas, Celtnieku, Lāčplēša, Ventspils, Līvānu, Dārzu, A.Paulāna, Rīgas ielās, Varakļānu ielā no Liepājas ielas līdz Skolas ielai, Liepu ielā no Ventspils ielas līdz A.Paulāna ielai;
3. Jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. Būvdarbi skars Skolas, Latgales, Pļaviņu, Zaļā, Bērzu, Vidzemes, Bauskas, Nākotnes, Ludzas, Kurzemes, Jelgavas, kalnu, Sporta, Talsu ielas un Raiņa bulvāri.


Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” nosaka, ka projekta 2. kārtas realizācijai paredzētais maksimālais līdzekļu daudzums, ko no Kohēzijas fonda var iegūt Preiļu novada dome, sastāda 2 114 737 latus.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 22.07.2009.