Sekmīgi norit remonts AS `Sadales tīkls` elektrolīnijās

21.07.2009.


Atjaunojot elektroenerģijas piegādi pēc svētdienas vētras postījumiem, līdz pirmdienas plkst. 7:00 enerģijas piegāde atjaunota vairāk nekā 16 tūkstošiem klientu. Novērsta lielākā daļa bojājumu vidējā sprieguma līnijās, darbs turpinās, atjaunojot elektrības piegādi zemsprieguma līnijās.


Kopumā plkst. 7:00 Latvijā traucēta elektroapgāde aptuveni 3,5 tūkstošiem klientu.


Gandrīz pabeigta bojājuma novēršana Rietumu reģionā. Sadales tīkla sistēmā bojājumi jānovērš galvenokārt Latvijas Centrālajā reģionā – (Rīgas rajonā, Ogres rajonā), Dienvidu reģionā – (Jelgavas rajonā, Bauskas rajonā, Dobeles rajonā, Tukuma rajonā, Talsu rajonā, Engures pag.).


Latvenergo koncerna meitasuzņēmuma AS „Sadales tīkls” operatīvo izbraukuma brigāžu montieri novērš stiprā vēja radītos atslēgumus vidējā un zemsprieguma elektrolīnijās; visbiežāk bojājumu iemesls ir līnijās iekrituši koki un koku zari, kas vai nu atslēdz vai pārrauj līniju vadus.


Svētdienas vakarā negaisa laikā bija lauzti koki un tas radīja atslēgumus, traucējot elektroapgādi aptuveni 20 tūkstošiem klientu.


AS “Latvenergo” brīdina iedzīvotājus, – netuvoties elektropārvades un sadales līnijām un citām elektroietaisēm, būt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem pie elektrolīnijām, kuras atrodas mežu malās un stigās vai lielu koku tuvumā.


Atgādinām: REDZOT ZEMĒ GUĻOŠU LĪNIJAS VADU VAI UZ LĪNIJAS UZKRITUŠU KOKU, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NETUVOJIETIES TAM UN NEĻAUJIET TO DARĪT ARĪ CITIEM!


Latvenergo koncerna meitasuzņēmums AS “Sadales tīkls” patstāvīgu darbību sāka 2007.gada 1.jūlijā un tā uzdevums ir elektroenerģijas piegāde 1 miljonam un 40 tūkstošiem klientu visā Latvijā pa vidējā un zemsprieguma tīkliem. Elektroenerģijas sadales sistēmas tīklu kopgarums šobrīd ir 100 tūkstoši kilometru, no tiem trešo daļu veido vidējā sprieguma (6 – 20kV) tīkls un apmēram divas trešdaļas – zemsprieguma (0,4kV) tīkls. Zemsprieguma tīklam pieslēgto lietotāju elektroietaišu apgādi nodrošina 23 tūkstoši transformatoru apakšstaciju (TA).


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.