Uzņēmējiem ir pieejamas jaunas tarifu kvotas lauksaimniecības un rūpniecības produktiem

20.07.2009.


Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2009.gada 1.jūlija atvērtas jaunas ievedmuitas tarifu kvotas dažādiem lauksaimniecības un rūpniecības produktiem, kas vēl joprojām ir pieejamas un ļauj Latvijas uzņēmējiem no trešajām valstīm ievest preces un pārtikas produktus ar pazeminātām vai nulles tarifa likmēm.


Sākot ar šī gada 1. jūliju ir atvērtas šādas jaunas tarifu kvotas lauksaimniecības produktiem:
– nobarošanai paredzētu jaunbuļļu importam (kvotas kārtas numurs – 090113, preču KN kodi 01029005; 01029029 01029049). Lai varētu pieteikties uz tarifu kvotu, nepieciešams iesniegt preču īpašās izlietošanas atļauju. Tarifu kvotas spēkā esamības periods – kalendārais gads, apjoms 24070 vienību.
– tādu buļļu, govju un teļu importam, kas nav paredzēti kaušanai un kas ir dažu alpīno un kalnu šķiru dzīvnieki (kvotu kārtas numuri – 090114, 090115, kvotu spēkā esamības periods – kalendārais gads). Lai piemērotu samazināto ievedmuitas likmi tarifu kvotai 090114 nepieciešams iesniegt preču īpašās izlietošanas atļauju. Kvotas samazinātā ievedmuitas nodokļu likme 6%, kvotas apjoms 710 dzīvnieku. Savukārt, tarifu kvotai 090115 nepieciešams iesniegt preču īpašās izlietošanas atļauju, kā arī izcelsmes sertifikātu un dokumentu par reģistrāciju ciltsgrāmatā. Kvotas samazinātā ievedmuitas nodokļu likme 4%, kvotas apjoms 711 dzīvnieku.


Tāpat ar šī gada 1. jūliju tiek atvērtas jaunas tarifu kvotas ar kārtas numuriem 090118, 090120, 090121, 090122, 090123 cūkgaļas nozarē, bet tarifa kvota ar kārtas numuru 090119 tiek atvērta no 2010.gada 1.janvāra.


No šī gada 1. jūlija tiek atvērtas tarifu kvotas arī šādiem rūpniecības produktiem:
– polivinilbutirāla trīs slāņu plēve bez pakāpeniskas krāsu pārejas joslas (tarifu kvota 092813, Taric kods 3920910094, pieejamais kvotas apjoms 500000 kvadrātmetru);
– nātrija hialuronāts, nesterils (tarifu kvota 092807, Taric kods 3913900086, pieejamais kvotas apjoms 55000 gramu);
– katalizatoru vai filtru nesēji (tarifu kvota 092815, Taric kods 6909190070, pieejamais kvotas apjoms 190000 vienību).


Kvotu samazinātā ievedmuitas nodokļu likme 0%, spēkā esamības periods no 2009.gada 1. jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim.


Šogad pirmajā pusgadā uzņēmēji, izmantojot iespēju pieteikt muitas tarifu kvotas un importēt noteiktas preces no trešajām valstīm ar samazinātu vai nulles muitas tarifu likmi, iesnieguši 376 tarifu kvotu pieteikumus, tajā skaitā, 42 gadījumos – pēc preču izlaišanas brīvā apgrozībā. Tas ir par 16% tarifu kvotu pieteikumu vairāk nekā pērn šajā pašā laika posmā.


Pieprasītās tarifu kvotas 100% apmērā piešķirtas 357 gadījumos, daļēji piešķirtas 5 gadījumos, atteikums sakarā ar pieteikto kvotu izsmelšanu saņemts 14 gadījumos.


Vispieprasītākās Latvijā šajā periodā bija pārtikas produktu importam noteiktās tarifu kvotas. Tā, piemēram, 73,8% no kopējā preču daudzuma, kuram tika pieprasītas kvotas, veido augļi un rieksti (galvenokārt Ēģiptes izcelsmes apelsīni un ASV mandeļrieksti), 13,2% – zivis un zivju produkti (Norvēģijas izcelsmes varavīksnes foreles, siļķes, zivju fileja), 7,3% – augļu izstrādājumi (Meksikas un Izraēlas izcelsmes apelsīnu sula).


Izmantojot iespēju pieteikt muitas tarifu kvotas un importēt noteiktas preces no trešajām valstīm ar samazinātu vai nulles muitas tarifu likmi, 2009.gada pirmajā pusgadā Latvijā ievestas aptuveni 4428 tonnas apelsīnu, 817 tonnas zivju un to produktu, 450 tonnas apelsīnu sulas, 142 tonnas mandeļriekstu, 39 hektolitru vīna, kā arī citas preces.


Šogad uzņēmējiem ir pieejamas vairāk nekā 700 tarifu kvotas, ko piešķir Eiropas Komisija uz muitas deklarāciju pamata, ievērojot hronoloģisko secību, kādā iesniegti pamatojoties uz šīm deklarācijām sagatavotie tarifu kvotu pieteikumi.


Importētāji var pieteikt pieejamās tarifa kvotas arī pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 „Noteikumi par Eiropas Savienības tarifa kvotu pieteikšanu un administrēšanu” noteikto kārtību. Retrospektīvu kvotas pieteikšanas iesniegumu var iesniegt triju gadu laikā no preču importēšanas brīža.


Informācija par tarifa kvotu pieteikšanas kārtību atrodama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv, sadaļā Muita / Muitas tarifu atvieglojumi – tarifu kvotas. Detalizēta informācija par pieejamajām kvotām un muitas nodokļu atvieglojumiem ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) datu bāzē – http://itvs.vid.gov.lv/itms/


Valsts ieņēmumu dienests aicina uzņēmējus sekot līdzi informācijai par pieejamajām tarifu kvotām un gūt labumu no tarifu kvotu izmantošanas arī turpmāk.


Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar kvotu pieteikšanu iespējams iegūt arī pa tālruni 67111400 vai 67111401.


VID Komunikācijas daļa
(tel. 67028691, 29350642)


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.