Deleģēti pārstāvji darbam ārpus domes institūcijām

20.07.2009.Sakarā ar Preiļu rajona padomes reorganizāciju darbam rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības komisijā dome nolēma deleģēt Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Anspoku.


Darbam Latvijas Pašvaldību savienības komitejās, lai piedalītos dažādu jautājumu izskatīšanā un ierosināšanā, Preiļu novada dome izvirzīja vairākus domes deputātus. Finanšu un budžeta komitejā darbosies Aldis Adamovičs, Tehniskajā komitejā – Juris Kovaļevskis. Sociālās komitejas darbībā piedalīsies Lauris Pastars, Izglītības un kultūras komitejā strādās Oļegs Hļebņikovs, bet Reģionālās un pašvaldību attīstības komitejā Preiļu novadu pārstāvēs Maruta Plivda.

Pēdējās izmaiņas: 20.07.2009.