Iecelti Saunas pagasta un Pelēču pagasta pārvalžu vadītāji

20.07.2009.

Sakarā ar pašvaldību teritoriālo reformu Preiļu novadam tika pievienoti divi pagasti – Saunas pagasts un Pelēču pagasts. Kārtējā domes sēdē apstiprināti pagastu pārvalžu vadītāji.


Pelēču pagasta pārvaldi vadīs Iveta Stašulāne, par Saunas pagasta pārvaldes vadītāju iecelts Raimonds Rubins.


Tā kā likumdošana neļauj savienot deputāta amatu un pagasta pārvaldes vadītāja amatu, Preiļu pagasta centra līdzšinējais vadītājs Vitālijs Plivda domē turpmāk pildīs deputāta pienākumus un darbosies nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā.

Pēdējās izmaiņas: 20.07.2009.