Preiļu novada domē apstiprinātas pastāvīgās komisijas

20.07.2009.Administratīvā komisija


Komisijas priekšsēdētājs – Vladimirs Ivanovs,
komisijas locekļi: Jāzeps Bogotais, Svetlana Kurmeļova, Aija Lesčanova, Dzintra ŠmuksteZemes komisija


Komisijas priekšsēdētāja Vita Patmalniece,
komisijas locekļi: Jānis Anspoks, Maruta Plivda, Arvils Pundurs, VZD pārstāvisNekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija


Komisijas priekšsēdētāja Vita Patmalniece,
komisijas locekļi Anna Bulmeistere un Vitālijs PlivdaDzīvojamo māju privatizācijas komisija


Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Kurmeļova,
komisijas locekļi: Ārija Garkalne un Genovefa Miglāne


Iepirkumu komisija


Komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs,
komisijas locekļi: Bonifācijs Kļavinskis, Irēna Kokoriša, Inga Vilcāne, Jānis Skutels


Administratīvo aktu strīdu komisija


Komisijas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs,
komisijas locekļi: Lauris Pastars un Jānis Anspoks


Vēlēšanu komisija


Komisijas priekšsēdētāja Natālija Pīzele,
komisijas locekļi: Silvija Potapova, Anna Bulmeistere, Anita Rumpe, Aivars Podskočijs, Aleksandrs Utināns, Normunds Skutelis.


 

Pēdējās izmaiņas: 20.07.2009.