Preiļu novada dome ietaupīs 180 000 latu

20.07.2009.

Preiļu novada domes sēdē apstiprināts 2009.gada Preiļu novada domes budžets ieņēmumos Ls 4670369 apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu Ls 139681 apmērā, budžets izdevumos Ls 4810050 apmērā.


Domes deputāti apstiprināja arī 2009. gada Preiļu novada domes speciālo budžetu ieņēmumos Ls 226146 apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu Ls 35975 apmērā, izdevumos Ls 262121 apmērā.


Pagājušajā domes sēdē apstiprināts arī jaunais Preiļu novada domes darba samaksas nolikums un Preiļu novada domes darbinieku štatu saraksts ar izmaiņām, kas stāsies spēkā ar 2009. gada 1. septembri.


Budžeta iestāžu finansēšana tiks veikta proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem un noslēgtajiem līgumiem.


Valdības noteiktais 150 000 latu samazinājums Preiļu novada domes budžetā tiks segts ar ietaupītajiem līdzekļiem 180 000 latu apmērā, ko sastāda pašvaldības un tās iestāžu un struktūrvienību darbinieku un deputātu algu samazinājums un ietaupījums savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.


No šā gada 18. maija domes darbiniekiem samazinātas algas par 20%, kas līdz gada beigām ļaus ietaupīt 125 000 latu, savukārt 55 000 latu tiks ietaupīti, jo pēc jauno pašvaldību izveides nenotiks savstarpējie norēķini izglītībā par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Pēdējās izmaiņas: 20.07.2009.