Aģentūra piedāvā ārstniecības iestādēm finanšu apjomus 2009.gada 2.pusgadam atbilstoši esošajiem valsts budžeta līdzekļiem

20.07.2009.


Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra)  ir veikusi nepieciešamos aprēķinus, lai sagatavotu līgumu grozījumus un finanšu apjomus veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 2009.gada 2.pusgadam.


Finanšu līdzekļus ārstniecības iestādēm Aģentūra plāno, ņemot vērā pieejamos valsts budžeta līdzekļus un grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.


Aģentūra kopumā ir sagatavojusi 2 258 līgumu grozījumus ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem – ģimenes ārstiem, ārstiem-speciālistiem, feldšeru-vecmāšu punktiem, zobārstnieciskajām,  ambulatorajām un stacionārajām ārstniecības iestādēm – un šobrīd izsūta pakalpojumu sniedzējiem.


Pēc pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” finanšu līdzekļi 2009.gada 2.pusgadam veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai samazināti par  75,52 miljoniem latu. Attiecīgi 2.pusgadam pieejamais finansējums sastāda tikai 56 % pret 1.pusgada finansējumu.


Šādā situācijā kā prioritāte ar vismazāko iespējamo samazinājumu noteikta bērnu veselības aprūpe. Finansējuma samazinājums mazāk skars primāro un ambulatoro veselības aprūpi. Taču būtiskākais samazinājums ir slimnīcu sektoram, kuram iespējams nodrošināt tikai 43% pret pirmā pusgada finansējumu. Kopējais finansējums slimnīcām 1.pusgadam bija 101,9 miljoni, bet 2.pusgadam pieejami tikai 43,5 miljoni latu.


Aģentūra līgumu finanšu apjomos ietver visus Aģentūras rīcībā pieejamos resursus, tādejādi papildus palielināt kādas iestādes finansējuma apjomu iespējams, vienlaicīgi samazinot finansējumu kādai citai pakalpojumu programmai vai saņemot papildus finansējumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks
Tālr.: 7043709
Mob.: 26655915


Preses sekretāre
Elīna Skurjate
Tālr.: 67043743
Mob.: 27874688

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.