Darba devējam jāziņo par darbinieka atrašanos bērna kopšanas atvaļinājumā

17.07.2009.


VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV 1011 • www.vsaa.lv


Sākot ar 2009. gada 1. jūliju, vecāku pabalsta apmērs strādājošiem vecākiem tiek samazināts par 50%. To paredz likums „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam”. Savukārt tiem  pabalsta saņēmējiem, kas nepārtrauc darba attiecības, bet izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, pabalsts netiks samazināts.


Šo likuma normu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) diemžēl nevar piemērot gadījumos, kad darba devējs par sava darbinieka atrašanos bērna kopšana atvālinājumā nav laikus paziņojis Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Ja līdz 1. jūlijam nepieciešamība šādu informāciju no darba devēja saņemt iespējami ātri nebija aktuāla, tad tagad tas būtiski ietekmē pabalsta apmēru. Ja VID nav iesniegts darba devēju ziņojums par to, ka persona atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, kaut gan darbiniekam darba vietā piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, šīs informācijas nav arī VSAA rīcībā, un VSAA ir jāsamazina pabalsts par 50%.


Šajā ķēdē Darba devējs  VID  VSAA ir svarīgi visi posmi.


VSAA vēlas atgādināt, ka likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” 9. pantā ietvertā norma paredz, ka darba devējam trīs darba dienu laikā VID teritoriālajā iestādē ir jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem un izmaiņām viņu statusā, tostarp arī par darbinieka atrašanos bērna kopšanas atvaļinājumā. 


Tiklīdz VSAA no VID saņems informāciju, ka darbinieks atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, neizmaksātā pabalsta daļa tiks izmaksāta līdz ar nākamo kārtējo pabalsta maksājumu.


Jāatceras, ka, sākot ar 2010. gada 3. maiju, vecāku pabalstu izmaksās tikai tiem vecākiem, kuri atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā un nestrādās. Tas nozīmē, ka strādājošie vecāki, kuri neizmantos bērna kopšana satvaļinājumu, šo pabalstu vairs nesaņems.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.