Izmaiņas medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas nosacījumos

15.07.2009.


Ņemot vērā budžeta samazinājumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 2009. gada 2. pusgadam par 75,52 miljoniem latu, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka tiek samazināts arī valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāsts un apjoms.


No 2009. gada 1. septembra no valsts budžeta neapmaksās medicīnisko rehabilitāciju pacientiem, kas rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai nosūtīti tieši no slimnīcas un stacionēti rehabilitācijai sešu mēnešu laikā pēc izrakstīšanās no tās.


Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr. 1046) no valsts budžeta līdzekļiem tiks apmaksāta medicīniskā rehabilitācija:


• bērniem vecumā līdz 18 gadiem;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušajām personām;
• pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
• rehabilitācija saskaņā ar dinamiskās novērošanas nosacījumiem atbilstoši Noteikumu Nr. 1046 7. pielikumam;
• ambulatorā rehabilitācija.


Dinamisko novērošanu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā izmanto gadījumos, lai pacientiem, kuriem konstatēti hroniski veselības traucējumi un ar tiem saistītie funkcionēšanas ierobežojumi, tiktu nodrošināta rehabilitologa novērošana. Tādā veidā tiek nodrošināta funkcionēšanas novērtēšana un ārstniecība.


Ja pacientam ir nepieciešama medicīniskā rehabilitācija, tādā gadījumā jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, varēs izrakstīt nosūtījumu pie ārsta rehabilitaloga.


Atbilstoši iepriekšminētajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos no 2009.gada 1.septembra stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus sniegs Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”, „Vidzemes slimnīca” un „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”, kur no valsts ir apmaksāta medicīniskā rehabilitācija.


Savukārt rehabilitācijas centrs „Krimulda”, Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”, rehabilitācijas centrs „Līgatne”, „Balt Aliance”, „Sanare-KRC „Jaunķemeri”” un rehabilitācijas centrs „Tērvete” no 1.septembra sniegs ambulatoro palīdzību.


Aģentūra atgādina, ka iedzīvotāji un ārstniecības iestāžu darbinieki ar jautājumiem vai neskaidrību gadījumos iegūt informāciju var Aģentūras teritoriālajās nodaļās – Rīgas nodaļa – centrs Rīga (tālr. 67201282), Kurzemes nodaļa – centrs Kuldīga (tālr. 63323471), Latgales nodaļa – centrs Daugavpils (tālr. 65422236), Vidzemes nodaļa – centrs Smiltene (tālr. 64772301), Zemgales nodaļa – centrs Jelgava (tālr. 63027249).  No š.g. 1.augusta tiks likvidēti vienīgi nodaļu biroji Liepājā, Rēzeknē, Balvos, Valmierā un Jēkabpilī.


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks
Tālr.: 7043709
Mob.: 26655915


Preses sekretāre
Elīna Skurjate
Tālr.: 67043743
Mob.: 27874688


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.