Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā turpinās reorganizācija

10.07.2009.

No š.g. 1.augusta tiek slēgti visi teritoriālo nodaļu biroji


Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka, ņemot vērā Aģentūras uzsākto reorganizāciju, darba izvērtējumu un samazinātos finanšu līdzekļus funkciju nodrošināšanai, no 2009.gada 1.augusta tiek slēgti visi teritoriālo nodaļu biroji.


Biroji tiks slēgti Liepājā, Rēzeknē, Balvos, Valmierā un Jēkabpilī. Šo teritoriālo nodaļu biroju darbiniekiem finanšu līdzekļu iespēju robežās tiks piedāvāti līdzvērtīgi amati Aģentūras teritoriālajās nodaļās vai arī izbeigtas darba attiecības saistībā ar amata likvidēšanu.


Neraugoties uz to, ka Latvijas rajonos biroji tiks slēgti, iedzīvotāji un ārstniecības iestāžu darbinieki ar jautājumiem var vērsties Aģentūras teritoriālo nodaļu centros. Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt arī Aģentūras mājas lapā www.voava.gov.lv vai zvanot uz Aģentūras bezmaksas informatīvo tālruni – 80001234.


Aģentūras teritoriālās nodaļas: Rīgas nodaļa – centrs Rīga (tālr. 67201282), Kurzemes nodaļa – centrs Kuldīga (tālr. 63323471), Latgales nodaļa – centrs Daugavpils (tālr. 65422236), Vidzemes nodaļa – centrs Smiltene (tālr. 64772301), Zemgales nodaļa – centrs Jelgava (tālr. 63027249).         


Aģentūra arī informē, ka iepriekš masu mēdijos publicētie viedokļi par Aģentūras darbu un veiktajām funkcijām ir kļūdaini un kopumā Aģentūra tiek vērtēta diezgan vienpusīgi. Publicētie viedokļi liecina par autoru neinformētību saistībā ar Aģentūras funkcijām, esošo darbinieku skaitu un kopējo finansiālo situāciju veselības aprūpes nozarē.


Publikācijās tika izteikti nepatiesi viedokļi par Aģentūrā strādājošo skaitu vai telpu īres izmaksām Cēsu ielā. Aģentūrā strādājošo skaits samazinās jau kopš 2007.gada, neraugoties uz to, ka darba apjoms funkciju veikšanai palielinās.


2006. gadā Aģentūrā bija 351 štata vieta, savukārt no 2009. gada 1.jūlija štata vietu skaits ir samazināts līdz 272 vietām. Arī turpmāk Aģentūra izvērtēs esošo darbinieku skaitu līdz iestādes reorganizācijas izpildei. Savukārt saistībā ar telpu īres izmaksām Cēsu ielā, tad tās ir Ls 8,5 mēnesī par kvadrātmetru nevis, kā izteikts, Ls 17 par kvadrātmetru.


Aģentūra atgādina, ka 2008.gadā tika veikta Aģentūras cilvēkresursu noslodzes analīze, kuras rezultātā tika slēgti vairāki teritoriālo nodaļu biroji – Saldus, Tukuma, Bauskas, Dobeles, Madonas, Talsu, Ventspils, Ludzas Preiļu, Krāslavas, Cēsu, Gulbenes un Aizkraukles birojs.


VOAVA Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks
Preses sekretāre
Elīna Skurjate

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.