SVA arī turpmāk ir gatava sniegt konsultācijas par būvju higiēnas prasībām būvobjektu īpašniekiem, projektētājiem un būvniekiem

09.07.2009.

Veiktās izmaiņas „Vispārējos būvnoteikumos” un citos ar būvniecību saistītos normatīvajos aktos paredz, ka sākot ar šī gada 1.augustu vairs nebūs nepieciešams saņemt Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) sniegto Projektēšanas higiēnas uzdevumu (īpašos noteikumus) un Atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai.* Šis izmaiņas tika veiktas ar mērķi mazināt birokrātiju un uzlabot uzņēmējdarbības vidi.


Lai iesaistītās puses informētu par izmaiņām, kas skar SVA sniegtos atzinumus higiēnas novērtēšanas jomā, šodien SVA tikās Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas, Valsts vides dienesta, Ekonomikas ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji.


Dažādus higiēnas atzinumus būvniecības objektu projektēšanas un celtniecības posmiem SVA sniedz jau vairāk kā 50 gadus. Tādēļ, neskatoties uz to, ka augstāk minētie atzinumi vairs nebūs obligāti nepieciešami, SVA speciālisti vēlas dalīties ar uzkrāto pieredzi un zināšanām, palīdzot būvvaldēm un būvju īpašniekiem risināt ar higiēnas prasību ievērošanu saistītos būvniecības problēmjautājumus.


Turpmāko nedēļu laikā šodienas sanāksmei līdzīgas tikšanās notiks arī Latvijas reģionos, SVA tiekoties ar būvvalžu un pašvaldību atbildīgajiem speciālistiem.


SVA speciālisti apkopojuši gadu gaitā konstatētas nozīmīgākās problēmas saistībā ar higiēnas prasību neievērošanu, ar ko tiks iepazīstināti reģionālo semināru dalībnieki.


Pagājušajā gadā kopumā SVA speciālisti sagatavojuši un snieguši: 5914 Atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai; 1660 Atzinumus par projektiem un 6706 Projektēšanas higiēniskos uzdevumus.


* Izņēmums ir gadījumi, kad  tiks celtas sabiedriski nozīmīgas būves – ēkas, kam ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, publiskās ēkas, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk kā simt cilvēkiem, ražošanas vai noliktavas ēkas, kuru kopējā platība ir lielāka par 1000 m2, torņus, kā arī tiltus, ceļa pārvadus, tuneļus, ja tie ir garāki par 100 m, vai vairāk kā viena stāva apakšzemes būves.


Informāciju sagatavoja
SVA Komunikācijas daļas Preses nodaļas vadītāja
Laura Bundule 

Pēdējās izmaiņas: 09.07.2009.