Informācija nodokļu maksātājiem par grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām”

01.07.2009.

Ar 2009.gada 1.jūliju stājās spēkā grozījumi likuma „Par nodokļiem un nodevām” 30.pantā. Šie grozījumi skar fiziskās personas, kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas.


Tādējādi, ar 2009. gada 1. jūliju: 


Fiziskās personas, kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas un veic skaidrās naudas darījumus saimnieciskās darbības ietvaros, katru mēnesi līdz 15.datumam deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 3000 latu.


Darījumus, kuru summa pārsniedz 10 000 latu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās) nav atļauts veikt skaidrā naudā.


Agrāk šie skaidrās naudas ierobežojumi attiecās tikai uz juridiskām personām un individuālajiem komersantiem.


Gunta Klodāne
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2009.