Latvijas Mājražotājiem iespēju laiks!

02.07.2009.

Populāri kļūst dažādi zemnieku un mājražotāju tirdziņi, bet, lai dotos ar savu preci tirgus placī, ir jāzina daudzas lietas. Ja nezina, var sanākt vilšanās un galu galā pat soda sankcijas no kontrolējošo institūciju puses.


Latvijā mājražošanas uzņēmējdarbības attīstība vairāk notiek pagrīdes formā. Šā brīža situāciju Latvijas laukos mazajam ražotājam/ uzņēmējam var dēvēt par smagu. Kā vienu no galvenajiem attīstību bremzējošiem faktoriem lauku mājražotāju uzņēmēji sarunās bieži min nacionālā līmeņa atbildīgo iestāžu noraidošo attieksmi un grūti pārvaramās birokrātiskās barjeras ražošanas procesa nodrošināšanā, produkcijas realizēšanā, darbības attīstībā un citos līdzīgos jautājumos.


Situācija nebeidz pārsteigt un liek uzdot retorisku jautājumu – ja normatīvais regulējums, uz kuru atsaucās kontrolējošās iestādes Eiropas Savienībā ir viens, tad kāpēc tik atšķirīga situācija vērojama Latvijā un pat katrā rajonā likuma interpretācija ir atšķirīga?


Pozitīva pieredze nav tālu jāmeklē, jo, piemēram, arī tepat Lietuvas Republikā ļoti izplatīta mājražošanas joma ir gaļas pārstrāde un pārdošana, Arī Latvijā ir daudz uzņēmīgu zemnieku, kuri rod interesantus risinājumus savai mājražotāju darbībai. Nesen Bauskā durvis vēra zemnieces Guntas Čepukas lauku ražojumu veikals, sadarbojoties ar apkārtnes zemniekiem produktu klāsts ir ļoti plašs. Daira Jātniece Codes pagastā noreģistrējusi mājas virtuvi. Tā varētu minēt vēl daudzus piemērus.


Un tomēr paliek jautājumi, kāpēc ES regulas tik atšķirīgi tiek tulkotas Lietuvā un Latvijā? Kāpēc mazie ražotāji tiek pielīdzināti lielražotājiem? Kā risināt kooperāciju mājražotāju starpā? Kāpēc mēs neveidojam savus veikaliņus pagastos kā tas ir Zviedrijā?


Biedrības „Latvijas Lauku forums” un Latvijas Lauku sieviešu apvienība aicina sabiedrību pievērst uzmanību problēmai, kā arī dot savu ieguldījumu un idejas problēmu risināšanā!


Ar projektu ”Lauku mājražotāju uzņēmējdarbību kavējošo faktoru izpēte un veicinošo aktivitāšu apzināšana.” palīdzību vēlamies izpētīt likumdošanas atšķirības Lietuvā un Latvijā., rosināt sakārtot  to Latvijā  tā, lai mājražotāji attīstītu savu uzņēmējdarbību, kooperāciju savā starpā un izplatīto labās prakses piemērus.


Projekta ietvaros ir izstrādātas anketas situācijas par mājražotāju nozares apzināšanu Latvijas laukos.


Arī Preiļu Biznesa inkubators iesaistās nozares pētījumā un lūdz Preiļu rajona esošos un topošos mājražotājus, kas nodarbojas ar pārtikas ražošanu, aizpildīt anketas un iesniegt tās elektroniski ineta.liepniece@preili.lv vai personīgi Preiļu Biznesa inkubatorā Kooperatīva ielā 6, Preiļos.


Anketa (PDF)


Sīkāka informācija:
Ineta Liepniece, tālr. 65321553 vai 26636243

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.