Vairumtirgotāji varēs organizēt mazumtirdzniecību tajās pašās telpās

30.06.2009.

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka ar 2009.gada 1.jūliju  spēku zaudē 1999.gada 31.augusta MK noteikumi Nr.312 „Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtība”. Šajā sakarā veiktas izmaiņas likumā „Par nodokļiem un nodevām” un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.


Agrāk tika liegta vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšana vienā tirdzniecības teritorijā, ēkā un telpā, bet no 1.jūlija šādi ierobežojumi vairāk nepastāv. Tiem nodokļu maksātājiem, kas nodarbojas ar vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību vienā telpā, jāveic tikai bezskaidras naudas norēķini. Tādējādi, arī norēķinus mazumtirdzniecībā tās drīkstēs veikt tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā (to skaitā ar maksājumu kartēm). Turklāt, par vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā pārdotajām precēm saņemtā samaksa ar maksājumu kartēm ir jāreģistrē kases aparātā vai kases sistēmā.


Par vairumtirdzniecību uzskatāma preču pārdošana savā vārdā saimnieciskās darbības veicējam tālākpārdošanai, ražošanai vai savas darbības nodrošināšanai, savukārt par mazumtirdzniecību uzskatāma preču pārdošana gala patēriņam vai izmantošanai.Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2009.