SIA „Preiļu saimnieks” remontē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtus

29.06.2009.

Vairāku Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies par nepieciešamību savām mājām veikt jumtu remontus un šiem darbiem izmantojot pagājušā gada laikā uzkrātos apsaimniekošanas līdzekļus. SIA „Preiļu saimnieks” kā šo māju apsaimniekotājs nodrošina šo darbu izpildi un jau daudzi no plānotajiem jumtu remontiem ir paveikti. Daļēji jumtu remonti tika veikti sekojošām mājām: Rēzeknes ielā 32 – 1.sekcijai, Jaunā 1 – 4.sekcijai, Liepu 9 – 1.sekcijai, Daugavpils 74 – 2. sekcijai, Mehanizatoru 6b- 2.sekcijai, Celtnieku 12 – 3.sekcijai. Remontdarbi šobrīd vēl turpinās Daugavpils 72 – 3.sekcijai.


Kā informēja SIA „Preiļu saimnieks” komunālās nodaļas remontu – celtniecības daļas vadītāja Antoņina Krasnopjorova: „Tuvākajā laikā par uzkrātajiem apsaimniekošanas līdzekļiem, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku vairākuma vienošanos, tiks veikts Liepu ielas 8 – kāpņutelpu remonts, Rēzeknes ielas 36 – balkonu remonts, Mehanizatoru ielā 6b – lietus ūdens noteku nomaiņa, Saltupes ielā vairākām mājām tiks mainītas ārdurvis, kā arī vairākām dzīvojamajām mājām tiks veikti ventilācijas sistēmu remonti.”


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums vienojoties var izlemt kādiem darbiem novirzīt attiecīgās mājas iepriekšējā gadā uzkrātos apsaimniekošanas līdzekļus. Jau iepriekš informējām, ka vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām par uzkrātajiem apsaimniekošanas līdzekļiem ir nomainītas ārdurvis, citām veikti kāpņu telpu remonti, bet Celtnieku 9. mājai ir tikusi nomainīta iekšējās kanalizācijas sistēmas apakšējā daļa.

Pēdējās izmaiņas: 29.06.2009.