Arī Preiļos būs jāmaksā par karstā ūdens cirkulāciju

01.07.2009.

Daudzās Latvijas pilsētās jau gadu vai vairāk, izmantojot karsto ūdeni daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, ir noteikta maksa par karstā ūdens cirkulāciju.


Pie mums – Preiļos, kad daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji vasaras periodā saņēma karsto ūdeni, maksa par karstā ūdens cirkulāciju līdz šim netika aprēķināta. SIA „Preiļu saimnieks” valdes sēdē tika pārrunāts, ka šāda veida situācija rada zaudējumus uzņēmumam, jo karstā ūdens patēriņš visu laiku nav bijis liels, tagad tas ir samazinājies vēl vairāk, bet pakalpojums neatkarīgi no tā tiek sniegts un karstā ūdens cirkulācija notiek. „Preiļu saimnieka” valde uzskata, ka pastāv divas iespējas – ņemot vērā iedzīvotāju viedokli, vasarā atteikties no karstā ūdens padeves vai uzņēmumam noteikt maksu par karstā ūdens cirkulāciju. Tad rēķinos tiks norādīta maksa par karstā ūdens sagatavošanai patērēto siltumenerģiju, kas atkarīga no izlietotā ūdens daudzuma, kā arī maksa par patērēto siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai cirkulācijas sistēmā. „Tā ir mājai reāli pievadītā enerģija, kura uztur pastāvīgu karstā ūdens temperatūru un uztur siltas dzīvokļu vannas istabas, dvieļu žāvētājus, un tāpēc par to maksai ir jābūt – tā ir noteicis sabiedrisko pakalpojumu regulators, apstiprinot spēkā esošos tarifus,” tā skaidro SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks. Siltuma daudzums, kurš tiek patērēts siltā ūdens cirkulācijai – tā ir starpība starp siltummezgla siltuma skaitītāja rādījumiem un siltā ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas daudzumu. Karstā ūdens cirkulācijas maksa ir saistīta ar karstā ūdens patēriņu katrā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā. Ja mājā karstā ūdens patēriņš ir mazs, tad maksa par cirkulāciju būs lielāka, jo ūdens cirkulācija ir notikusi, apsildot vannas istabas un dvieļu žāvētājus. Ja kādā mājā karsto ūdeni tērēsim vairāk, maksa par cirkulāciju šīs mājas iedzīvotājiem būs zemāka.


Katras mājas iedzīvotājiem būs jāizlemj pašiem, vai izmantot karsto ūdeni vasarā un maksāt par cirkulāciju, kā tas notiek citās pilsētās, vai atteikties no karstā ūdens pakalpojuma.


Cienījamie pilsētas iedzīvotāji! SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti gaida jūsu viedokli un aicina māju vecākos griezties uzņēmumā un informēt speciālistus par katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāju izdarīto izvēli.

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2009.