Latgales RSIC palīdzēs pārvarēt krīzi

29.06.2009.


Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, tālr.: 654 23801; 654 23802;
www.latgale.lv/lv/esfondi


Latgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs (Latgales RSIC) turpina palīdzēt saviem klientiem īstenot idejas, piemeklējot piemērotākās ES programmas projektu īstenošanai un sniedzot konsultācijas projekta iesnieguma sagatavošanā, un cer tādējādi palīdzēt saviem klientiem pārvarēt ekonomisko krīzi, informē Latgales RSIC vadītāja Ināra Krūtkrāmele. Latgales RSIC* uzdevums ir nodrošināt informācijas pieejamību par ES struktūrfondiem, sekmēt mērķa grupu un sadarbības partneru aktīvu līdzdalību ES struktūrfondu projektu sagatavošanā un ieviešanā.


Š.g. 8.jūlijā Višķu profesionālajā vidusskolā sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju Latgales RSIC programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātēs “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” un “Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” organizēs informatīvos seminārus.


Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projektu vadītāja Inga Čekša, vērtējot Latgales RSIC darbību, atzīst: „Šeit ir labas iespējas saņemt informāciju par ES struktūrfondu finansējumu dažādu projektu realizācijai. Pateicoties Latgales RSIC sniegtajām konsultācijām, Mākslas un dizaina vidusskola realizējusi projektu, kurā mācību iestādes audzēkņiem bijusi iespēja doties praksē ārpus Latvijas robežām. Līdzīgā veidā organizēti arī pieredzes apmaiņas pasākumi pedagogiem un uzlabota skolas materiāli tehniskā bāze.”


Atzinīgi Latgales RSIC darbību novērtēja arī Višķu Profesionālās vidusskolas direktora vietnieks Ēvalds Līvmanis. Pēc viņa domām, centrs piedāvā plašu informāciju par iespējām piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu. Visi jautājumi šeit tiekot risināt operatīvi. Latgales RSIC sniegtais informatīvais atbalsts ļāvis Višķu Profesionālajai vidusskolai īstenot vairākus projektus, kuru rezultātā uzlabota mācību iestādes materiālā bāze, paaugstināts pedagogu profesionālais līmenis un izdoti vairāki metodiskie materiāli.


Latgales RSIC regulāri organizē dažādus bezmaksas seminārus un tikšanās ar speciālistiem, informē par atklātajiem ES projektu konkursiem un jau apstiprinātajiem projektiem, sagatavo atbildes uz klientu jautājumiem par struktūrfondiem. Nepilnu 3 gadu laikā Latgales RSIC ir noorganizējis vairāk par 105 semināriem 37 vietās visā Latgalē, kuros piedalījušies vairāk kā 3000 klausītāju, konsultējis vairāk kā 2000 interesentus, regulāri tiek izdotas infolapas, savukārt Latgales RSIC mājaslapa līdz šim apmeklēta 43 813 reizes, kas parāda iedzīvotāju lielo interesi par finanšu piesaistes iespējām.


„Latgales RSIC mērķauditorija ir Latgales plānošanas reģiona pašvaldības, to iestādes, pilsētu un lauku uzņēmēji, zemnieki, NVO, bibliotēkas, tālākizglītības iestādes u.c. Centrs sadarbojas ar dažādām valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā Nodarbinātības valsts aģentūru, Lauku atbalsta dienestu, Lauku un izglītības konsultāciju centriem, ar jau izveidotajiem ES informācijas punktiem, bibliotēkām un citām institūcijām,” skaidro Latgales RSIC speciālists Oskars Zuģickis.


Klientu rīcībā ir arī mājas lapa internetā – www.latgale.lv/lv/esfondi, tajā atrodamas aktualitātes ES struktūrfondu izmantošanā, izsludinātie projektu konkursi, informācija par plānotajiem un notikušajiem semināriem, apstiprinātajiem projektiem reģionā, sadarbības partneriem, ikmēneša ziņu lapa par aktualitātēm ES struktūrfondu ieviešanas jomā, publikācijas presē, radio un TV, kā arī noderīgas saites. Latgales RSIC var saņemt informāciju par: Eiropas sociālo fondu (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Kohēzijas fondu un citām Eiropas Kopienas programmām un iniciatīvām.


Minētās aktivitātes notiek “Eiropas Sociālā fonda/Eiropas Reģionālās attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” ietvaros (Nr. VSID/TP/CFLA/08/20/010).* – Lai nodrošinātu projektu iesniedzējus ar aktuālo informāciju par ES struktūrfondiem un bez maksas sniegtu sākotnējās konsultācijas par projektu sagatavošanu, 2006.gada pavasarī, ieviešot Nacionālās programmas projektu „Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra izveide un darbība”, ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu Daugavpilī, Saldū, Alūksnē, Jelgavā un Rīgā tika izveidoti ES struktūrfondu reģionālie informācijas centri.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243
Papildus informācija:
Oskars Zuģickis, Latgales RSIC
e-pasts:
oskars.zugickis@latgale.lv, tālr. 654 23801, 26565858


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.