Jaunumi no Hipotēku bankas ESF programmas `Komercdarbības uzsācēju apmācību, konsultāciju un finansiālā atbalsta programma`

29.06.2009.

Tuvojās nobeigumam līguma par ESF līdzfinansētā projekta realizāciju parakstīšanas procedūra.


Projekta mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti valstī.


Jauniem komersantiem tiks sniegts komplekss atbalsts – konsultācijas, apmācības un finansējums aizdevumu un grantu veidā sava biznesa uzsākšanai.


Projektā līdzdarboties varēs Latvijas iedzīvotāji no 18 gadu vecuma, kuri neveic saimniecisko darbību vai ir to uzsākuši tikai pēdējā gada laikā. Projekta ietvaros nav noteiktas priekšrocības atsevišķām uzņēmējdarbības formām.


Ir paredzēts atbalstīt projektus līdz 60.000 LVL ar klienta līdzdalību vismaz 10% apmērā.


Programmas ietvaros biznesa uzsācēji, kuru zināšanu līmenis uzņēmējdarbības jomā ir nepietiekošs, varēs iegūt tās mācoties pēc modulāra principa. Tiks piedāvāti 6 moduļi: Uzņēmējdarbības uzsākšana;  Finanšu vadība; Likumdošanas pamati; Marketings; Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi; Vadības pamati.


Apmācības varēs saņemt ne vairāk kā 2 moduļos. Ja klientam testēšanas rezultātā būs konstatētas pietiekošas zināšanas, izglītība un kompetence, viņš varēs piedalīties projektā bez apmācības.


Finansiālo atbalstu sniegs aizdevuma, granta saimnieciskās darbības nodrošināšanai un granta aizdevuma dzēšanai veidā.


Aizdevumus līdz 54 tūkstošiem latu varēs piešķirt investīcijām un to apgrozāmajiem līdzekļiem uz laiku līdz 8 gadiem. Paredzamā procentu likme – fiksētā likme 8-11 procentu ietvaros atkarībā no projekta apjoma un riska, vai 6 mēnešu RIGIBOR + 1-4%.


Pēc projekta apstiprināšanas kredītkomitejā tiks izsniegts grants saimnieciskās darbības nodrošināšanai 35% apmērā no piešķirtā aizdevuma apjoma, bet ne vairāk kā 3.600. lati. Grants klientam tiks izmaksāts pakāpeniski 12 mēnešu laikā.


Ja projekts tiks veiksmīgi realizēts, klients varēs pretendēt uz grantu aizdevuma dzēšanai 20% apmērā no piešķirtā aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 2 000 latu.


Pēc līguma ar LIAA parakstīšanas un finanšu līdzekļu piešķiršanas Banka savā mājas lapā www.altum.lv ievietos informāciju par bankas konsultantiem 15 bankas filiālēs, pie kuriem varēs pieteikties līdzdalībai ESF līdzfinansētajā projektā.


Informāciju apkopoja Ineta Liepniece,
Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 29.06.2009.