Apbedīšanas pabalstus turpmāk ieskaitīs kontā

01.07.2009.

Sākot ar 2009. gada 1. jūliju, tiek mainīta apbedīšanas pabalsta un vienreizējā pabalsta mirušā laulātajam izmaksas kārtība. Tiks pārtraukta skaidras naudas izmaksa, pamatojoties uz VSAA izsniegtu maksājumu orderi vai bankas čeku, un arī šie pabalsti turpmāk tiks pārskaitīti uz klienta kontu bankā vai Latvijas Pastā (PNS kontu).


Šīs izmaiņas paredz grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 „Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība” un Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 „Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarba pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”.


Apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas nāves gadījumā izmaksā tuviniekam vai citai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu,  mirušā divkāršas mēneša vidējās iemaksu algas apmērā. Pensionāra nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu izmaksā divu pensiju apmērā.


Vienreizējo pabalstu mirušā laulātajam izmaksā mirušā laulātā divu pensiju apmērā.


 


 

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2009.