Preilietis Artis Plivda izcīna 3. vietu starptautiskajā spēkavīru čempionātā Zviedrijā

26.06.2009.

Piedaloties 2009. gada „Swedbank spēkavīru čempionātā, preilietis Artis Plivda ierindojies starp spēcīgākajiem vīriem ne tikai Latvijā. Jūnija vidū Zviedrijas pilsētā Sundsvālē notika starptautiskas spēkavīru sacensības, kurās Artis Plivda izcīnīja trešo vietu.


Sportistiem bija jāizpilda seši vingrinājumi: 400 kg nēši, fermera pastaiga ar 2×160 kg, 310 kg svara vilkšana no zemes, Apolona stieņa 140 kg celšana, auto turēšana izstieptās rokās un 120 – 180 kg akmeņu celšana.


Par pārliecinošu sacensību uzvarētāju kļuva zviedru atlēts Anderss Johansons, savukārt trim nākamajiem atlētiem bija vienāds punktu skaits, tādēļ vērā tika ņemtas atsevišķos vingrinājumos ieņemtās vietas. Pēc šiem rādītājiem Plivda nopelnīja trešo vietu sacensību kopvērtējumā.


2009. gada „Swedbank spēkavīru čempionāts” šogad sākās 30. maijā Tukumā, kur savus sāncenšus pārspēja Preiļu spēka vīrs Artis Plivda un attiecīgi izvirzījās arī kopvērtējuma vadībā.


Jau 6. jūnijā Madonā norisinājās otrais spēkavīru čempionāta posms, uz kuru ieradās Latvijas labākie spēkavīri, līdz ar to arī šajā posmā konkurence bija sīva. Atlēti sacentās šādos vingrinājumos: Vivacolor vikinga prese; G4S 360 kg nēšu nešana 25 m distancē; Triobet spēka kāpnes (200, 225, 250 kg); JS&S Ūdensmeistars 7,5 t auto vilkšana ar rokām; Elsana kombinācija (2×125 kg fermera pastaiga + 300 kg riepas velšana); Swedbank akmeņu celšana (100, 120, 140, 160 un 180 kg). Uzvarētāju noteikšanai izšķirošs bija sacensību pēdējais vingrinājums – Swedbank akmeņu celšana, kurā savu spēku apliecināja Preiļu spēkavīrs Artis Plivda. Tāpat kā pirmajā posmā Artis palika nepārspēts, aiz sevis atstājot Daini Zāģeri un Mareku Leiti.


Nākošais spēkavīru čempionāta posms notiks 11. jūlijā Rojā, bet 18. jūlijā sacensību posms notiks Preiļos. Šogad Swedbank spēkavīru čempionāts notiek 6 posmos, kur atlēti sacenšas par kopvērtējuma punktiem un sezonas noslēgumā divpadsmit labākie cīnīsies finālā.


No 27. jūlija “Swedbank spēkavīru čempionātu” sākss rādīt Latvijas Neatkarīgā televīzija, parādot visus posmus to secībā.


Sarunā ar Arti Plivdu uzzināju, ka pirms trim gadiem, kad viņš sācis piedalīties sacensībās, nākusi nojauta, ka viņš var, jo katrās nākošajās sacensībās rezultāti izrādījušies arvien labāki. Tagad viss brīvais laiks tiek veltīts sportam – treniņi mijas ar sacensībām. Ziemā treniņi notiek četrreiz nedēļā – trīsreiz parastajā sporta zālē, bet vienreiz nedēļā Artis brauc uz Ogri un trenējas spēka vīru sportam piemērotā speciālā sporta zālē.


Sportists pateicas visiem atbalstītājiem – Preiļu novada domei, uzņēmumam „Veselības pasaule”, kuri Arti Plivdu atbalsta finansiāli, jo šis sporta veids ir dārgs. Pēc lielajām slodzēm treniņos un sacensībās nepieciešams atjaunot savu fizisko formu, nepieciešamas masāžas pie labiem speciālistiem, intensīvs vitamīnu kurss, pilnvērtīgs uzturs un atpūta. Arī apģērbs jāpasūta no Amerikas, jo lieliem cilvēkiem, bet it sevišķi spēka vīriem Latvijā to nopirkt nevar.


Artis atzīst, ka spēkavīri ir draudzīgi cilvēki. Lai gan viņu starpā pastāv nopietna konkurence, parasti sportisti viens otram izpalīdz. Šobrīd vecākajam pasaules spēka vīram ir 56 gadi, bet līdz 40 gadu vecumam, piedaloties sacensībās, varot gūt labus rezultātus.


Artis Plivda pateicas darba kolektīvam Līvānos, priekšniekam, kurš atbalsta, ļaujot piedalīties sacensībās arī darba laikā. Sportists jūtas gandarīts arī par ģimenes sapratni, jo spēka vīru sports ir ļoti traumatisks, daudz jābraukā un maz laika paliek pabūt mājās. Ģimene Arti atbalsta, daudzreiz brauc vērot spēka vīru čempionātus klātienē un priecājas par viņa sasniegumiem.


Pa šo laiku ir radusies atziņa, ka brīvo laiku var izmantot ļoti lietderīgi, darot to, kas patīk. Arī Preiļos ir labas sporta zāles un iespējas ikvienam aktīvi nodarboties ar sportu. Visiem preiliešiem Artis Plivda novēl nesēdēt mājās, bet atrast interesantas brīvā laika izmantošanas iespējas.
 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.