Par Preiļu novada peldvietu peldūdens kvalitāti

26.06.2009.

Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Latgales reģionālā filiāle informē par peldvietas peldūdens parauga kvalitāti, kurš tika paņemts atbilstoši MK 2008. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 523 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”.


Pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem Preiļupes peldvietas peldūdens atbilst likumdošanas prasībām.


Balstoties uz augstākminēto v/a „SVA” Latgales reģionālā filiāle paziņo, ka peldūdens sastāvs peldvietās neapdraud peldētāju veselību un dotajās peldvietās peldēties ir atļauts.

Pēdējās izmaiņas: 26.06.2009.