Pieņem lēmumu nekustamo īpašumu apmaiņai

18.06.2009.

Preiļu novada dome pieņēma lēmumu veikt triju dzīvokļu īpašumu Daugavpils ielā 19, 20 un 22, Preiļos, apmaiņu pret nekustamo īpašumu „Putniņi” Preiļu novada Aizkalnes pagastā.


Dzīvokļu tirgus vērtība ir strauji kritusies – dzīvokļa Nr.19 tirgus vērtība ir 2100 latu, dzīvokļa Nr. 20 tirgus vērtība ir 1700 latu, bet dzīvokļa Nr. 22 novērtējums sastāda 1900 latus. Savukārt nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas Aizkalnes pagastā novērtējums – īpašuma tirgus vērtība sastāda 9200 latus.


Lēmums ir pieņemts sakarā ar to, ka minētie dzīvokļi, kurus plānots izmantot kā sociālo dzīvojamo platību maznodrošinātām personām, nes zaudējumus pašvaldībai sakarā ar augstajām uzturēšanas izmaksām, ko sastāda centralizētās apkures izdevumi ziemā. Nekustamais īpašums Aizkalnes pagastā ir koka dzīvojamā ēka ar malkas apkuri.

Pēdējās izmaiņas: 18.06.2009.