Par akcīzes preču inventarizāciju sakarā ar akcīzes nodokļa likmju maiņu

01.07.2009.

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka no 2009.gada 1.jūlija tiks palielinātas akcīzes nodokļa likmes, nosakot alum (par 100 litriem) – 2,18 lati par katru absolūtā spirta tilpumprocentu un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) – 890 lati.


Palielinoties akcīzes nodokļa likmēm alkoholiskajiem dzērieniem, pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa, t.i., 2009.gada 1.jūlijā, personām, kas saņēmušas speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu apstiprināta tirgotāja darbībai, alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai jāinventarizē komersanta uzskaitē esošos faktiskos attiecīgo alkoholisko dzērienu krājumus.


Pēc inventarizācijas līdz 2009.gada 16.jūlijam VID nodaļā atbilstoši nodokļa maksātāja reģistrācijas vietai jāiesniedz:
– vienu inventarizācijas saraksta eksemplāru;
– nodokļa aprēķinu ar aprēķināto budžetā maksājamo nodokļa starpības summu.


Valsts budžetā maksājamā nodokļa starpības summa jāsamaksā valsts budžetā 45 dienu laikā pēc inventarizācijas veikšanas.


VID mājas lapas www.vid.gov.lv  sadaļā Tiesību akti – Par nodokļu veidiem – Akcīzes nodoklis atrodami metodiskie materiāli ar noderīgu informāciju inventūras veikšanai un nodokļa starpības aprēķināšanai.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2009.