Pirms ceļojuma uzsākšanas, apdrošinies bez maksas! Eiropas veselības apdrošināšanas karte

25.06.2009.

Neapšaubāmi jebkurš ceļotājas vēlas, lai viņa plānotais brauciens būtu patīkams un noritētu bez jebkādām problēmām, tomēr no dažādiem veselības traucējumiem vai traumām nav pasargāts pat rūpīgākais ceļotājs. Tādēļ Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) aicina iedzīvotājus pirms ceļojuma uzsākšanas bez maksas saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (turpmāk tekstā – EVAK).


EVAK karte nodrošina neatliekamās vai nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk tekstā – EEZ) dalībvalstu (Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas), kā arī Šveices Konfederācijas ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi.


Neatliekamā palīdzība ir palīdzība, kas novērš dzīvībai bīstamu stāvokli. Savukārt nepieciešamā palīdzība ir medicīniskā palīdzība, kas cilvēkam tiek sniegta veselības pasliktināšanās gadījumā. Tās apjomu un veidu katrā konkrētajā situācijā izvērtē ārsts. Nepieciešamā palīdzība tiek sniegta, lai pacientam veselības stāvokļa dēļ nevajadzētu priekšlaicīgi pārtraukt ceļojumu vai īslaicīgu uzturēšanos attiecīgajā valstī.


Latvijā EVAK izsniedz Aģentūra, un tā ir bezmaksas. EVAK iespējams saņemt pēc 2 nedēļām no pieteikuma saņemšanas brīža Aģentūrā vai tās teritoriālajās nodaļās.


Pieteikties EVAK kartei iespējams ierodoties personīgi Aģentūras centrālajā birojā vai kādā no tās teritoriālajām nodaļām, Aģentūras interneta mājas lapā tiešsaistes režīmā (www.voava.gov.lv), nosūtot pieteikuma veidlapu pa faksu vai pastu.


Aģentūra atgādina, kartes pasūtīšanu un izņemšanu var veikt tikai persona personīgi vai tās likumiskais (vecāki, aizbildņi, aizgādņi) vai pilnvarotais pārstāvis! Saņemot EVAK karti par savu nepilngadīgo bērnu, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai personas pase, kurā ierakstīti bērna dati.


VOAVA Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks
Preses sekretāre
Elīna Skurjate

Pēdējās izmaiņas: 25.06.2009.