Sabiedrības veselības konferencē apspriež Pamatnostādnes par sabiedrības veselību 2010.-2020.gadam

19.06.2009.

19.jūnijā Sabiedrības veselības konferencē, ko Latvijas Medicīnas foruma laikā rīkoja Sabiedrības veselības aģentūra (SVA) un Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), tika apspriestas Pamatnostādnes par sabiedrības veselību 2010.-2020.gadam.


Sabiedrības veselības aģentūra prezentēja Latvijas sabiedrības veselības pamatnostādņu projektu 2010.-2020.gadam, kurā bija uzrādītas gan problēmas sabiedrības veselības jomā, gan arī noteikti virzieni to risināšanai. Pamatnostādņu projektā izvirzītas tādas aktuālas sabiedrības veselības tēmas kā veselīgs dzīves sākums, skolas vecuma bērnu veselība, darbspējīgā vecuma iedzīvotāju veselība, veselīgas vecumdienas, infekcijas slimības un garīgā veselība, kā arī traumatisms un atkarību izplatība, u.c. tēmas. Darbs pie pamatnostādņu izstrādes turpinās.


Sabiedrības veselības speciālisti norāda, ka galvenās problēmas sabiedrības veselības jomā šobrīd ir citu nozaru pārstāvju  un arī pašu iedzīvotāju nepietiekama izpratne un atbildība par veselību, kā arī ierobežota veselības pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem un nepietiekams veselības nozares finansējums. Lai sabiedrība aktīvāk iesaistītos savas veselības saglabāšanā, ievērojot veselīgu dzīvesveidu, speciālistiem jārūpējas, lai iedzīvotājiem būtu pietiekamas zināšanas izdarīt pareizo izvēli.


Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Rinalds Muciņš konferencē uzsvēra, ka veselības jautājumiem jābūt integrētiem citu resoru politikās un otrādi.


Konferences noslēguma runātāji uzvēra, ka, izvērtējot visās prezentācijās minēto, jāsecina, ka kopumā sabiedrības veselības rādītāji pamazām uzlabojas, diemžēl gan ne tik ātri kā citās Eiropas valstīs un ne tik ātri, kā pirms desmit gadiem tika prognozēts.


Konferences prezentācijās, sākot ar šodienu būs apskatāmas SVA mājas lapas www.sva.gov.lv sadaļā Aktualitātes.


Informāciju sagatavoja
SVA Komunikācijas daļas
Preses nodaļas vadītāja
Laura Bundule

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2009.