Pēc VID noteiktā darba laika komersanti AAD var apstiprināt muitas kontroles posteņos

18.06.2009.

Lai nodrošinātu akcīzes preču pavaddokumentu (turpmāk tekstā – AAD) aprites un kontroles kārtību un komersantiem nodrošinātu VID pakalpojumu pieejamību,  turpmāk tajās dienās, kad VID nodaļas nestrādā, AAD varēs apstiprināt muitas kontroles posteņos (turpmāk tekstā – MKP).


MKP ierēdņi pēc dokumentu pārbaudīšanas, ja ievēroti visi AAD noformēšanas nosacījumi,  AAD trešo eksemplāru atdos tā iesniedzējam, bet ceturto AAD eksemplāru  ne vēlāk kā nākamajā darba dienā nosūtīs tai VID nodaļai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas akcīzes preču saņemšanas vieta.


Savukārt VID nodaļa, kas saņems AAD eksemplāru, aprēķinās akcīzes nodokli atbilstoši akcīzes preču veidam un daudzumam, kā arī veiks nepieciešamās pārbaudes. 


Izmaiņas AAD apritē saistītas ar VID darba laiku maiņu.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 18.06.2009.