Aģentūra 2008.gadā atguva 600 tūkstošus latu!

16.06.2009.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) ir apkopojusi rezultātus par regresa kārtībā atgūtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kuri tika izlietoti cietušo personu ārstēšanai. 2008.gadā kopumā atgūtā naudas summa pārsniedz 600 tūkstošus latu.


Atgūtie līdzekļi par ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu ārstēšanu sastādīja 581 813,90 Ls, savukārt līdzekļi par citos nodarījumos cietušo ārstēšanu (nelaimes gadījumi darbā, prettiesiskas darbības un noziedzīgi nodarījumi) sastādīja      28 190,72 Ls.


Aģentūra piedzen līdzekļus, ja personai ir nodarīts veselības kaitējums prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma rezultātā un personai ir sniegti veselības aprūpes pakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem. Šajā gadījumā Aģentūra regresa kārtībā piedzen šos izdevumus no personas, kura ir atzīta par vainīgu veselības kaitējuma nodarīšanā.


Regresa kārtībā atgūtie 610 004, 62 Ls tika novirzīti veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai. Tie ir papildus naudas līdzekļi valsts budžetam.


Aģentūra plāno panākt vienošanos ar Valsts policiju par iespēju elektroniski saņemt informāciju par ceļu satiksmes negadījumiem un tajos cietušajām personām. Tas ievērojami atvieglotu regresa prasību pieteikšanu par ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu ārstēšanu.


Turpmāk Aģentūra varēs atteikties no ārstniecības iestāžu sniegtajām izziņām par ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu ārstēšanu, kas samazinās papīra formāta dokumentu apgrozību starp ārstniecības iestādēm un Aģentūru.


Aģentūras regresa kārtībā atgūtie valsts budžeta līdzekļi ar katru gadu pieaug. 2006.gadā – 449 160 Ls, 2007.gadā – 538 692 Ls un 2008. gadā – 610 004, 62 Ls.


VOAVA Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs
Toms Noviks
Preses sekretāre
Elīna Skurjate

Pēdējās izmaiņas: 16.06.2009.