Preiļu novada invalīdu biedrība piedalās Dziedāšanas svētkos Siguldā

16.06.2009.

2009. gada 11. jūnijā Preiļu novada invalīdu biedrības biedri piedalījās „Otrajos dziedāšanas svētkos” Siguldā, kurus rīkoja Siguldas invalīdu biedrība ”Aicinājums tev”. Šajā pasākumā varēja piedalīties biedrības un citas nevalstiskās organizācijas. Uz iepriekš izsūtītajiem ielūgumiem bija atsaukušās piecas biedrības – no Strenčiem, Allažiem, Madonas, Rīgas un Preiļiem.


Pasākums bija organizēts tā, lai katrs atbraukušais tajā varētu aktīvi piedalīties un dziedāt līdzi pārējo biedrību dziedātās dziesmas. Biedrībām bija uzdots mājas uzdevums – sagatavot priekšnesumu no 3 – 5 pazīstamām dziesmām. Pārējie varēja dziedāt līdzi no speciāli šiem svētkiem izveidotajām dziesmu grāmatiņām. Turklāt pasākumu vēl raibināja Dziesmu mātes un biedrības „Aicinājums Tev” cāļa darbošanās uz skatuves.


Par šo braucienu biedrība pateicas Preiļu novada domes atbalstam, bet par iniciatīvu – saaicināt biedrus kopā – lielu paldies jāsaka Preiļu novada invalīdu biedrības vadītājai I. Prudānei un vadītājas vietniecei I. Suhodolskai.


To, ka pasākums bija izdevies, liecina daudzās fotogrāfijas un cilvēku laimīgie acu skati.
Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.