Iepriekšējo mēnešu pensijas pastā nav izņēmuši 3 300 pensionāri

10.06.2009.

Valsts sociālās apdro;sināšanas aģentūras (VSAA) statistika liecina, ka  apmēram 26 %  pensiju netiek izmaksātas dienā, kad paredzēta to piegāde dzīves vietā, jo pensionāri nav sastopami mājās un nesagaida pastnieku, bet gan nākamajās dienās, pensionāriem pašiem ierodoties pasta nodaļā.


VSAA aicina tos apmēram  3 300 pensionārus, kuri savu pensiju par iepriekšējiem mēnešiem pastā joprojām nav izņēmuši, visas   nesaņemtās,  pastā uzkrātās pensijas izņemt līdz 30. jūnijam.


Ja pensionārs būs nolēmis arī turpmāk saņemt pensiju ar piegādi mājās, arī šīs nesaņemtās iepriekšējo mēnešu pensijas pēc 1. jūlija  būs iespējams saņemt jau tikai par maksu un ar viena mēneša pārtraukumu.


Tas saistīts ar informācijas apstrādi, jo atsauktie maksājumi būs jāpārrēķina, ieturot no pensijas maksu par piegādi, un atkārtoti jānosūta izmaksai  klienta dzīvesvietā pensijas izmaksas datumā. Ievērojot to, ka no VAS „Latvijas Pasts” datus par iepriekšējā mēnesī neizmaksātajām pensijām VSAA saņem katra mēneša otrajā darba dienā, kad kārtējā mēneša izmaksu saraksti jau ir sagatavoti, daļai klientu nesaņemtās pensijas būs iespējams nosūtīt izmaksai tikai ar mēneša pārtraukumu.


Pēc maksas par piegādi ieviešanas turpināsies līdzšinējā kārtība, t.i., klients nesaņemto pensiju 12 mēnešu laikā varēs saņemt  pasta nodaļā, sākot ar nākošo darba dienu pēc pensijas izmaksas datuma. Pastam izmaksai tiks nosūtīta pensija, no kuras jau būs atņemta maksa par piegādi.Edīte Olupe, VSAA preses sekretāre

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.