Pieredzes apmaiņas brauciens uz vācu-franču reģionu PAMINA

12.06.2009.

Laika periodā no 2008.gada jūlija līdz 2010.gada augustam Latgales reģiona attīstības aģentūra, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Polockas pilsētas izpildkomiteju un vēl 9 partneriem no Baltkrievijas īsteno projektu “Bella Dvina”. Projektu līdzfinansē INTERREG IIIA un TACIS programmas.  Projekta mērķis ir kopēja pārrobežu tūrisma maršruta izveidošana Daugavas (Dvinas) upes ielejā posmā starp Daugavpili un Vitebsku un tūrisma zonas “Bella Dvina” izveidošana un reklamēšana, izmantojot vienotu zīmolu. Daugavas upes ielejas Latvijas daļā ir labi attīstīts tūrisms, tomēr pie Baltkrievijas robežas tūristu maršruti pārtrūkst. Tūristiem paredzēto piedāvājumu paplašināšana upes ielejas Baltkrievijas daļā un kopēja pārrobežu tūrisma teritorijas izveidošana būtu izdevīga gan Latvijai, gan Baltkrievijai un piesaistītu reģionam daudz vairāk tūristu.
 
Viena no projektā paredzētajām aktivitātēm bija pieredzes apmaiņas brauciens  uz  vācu-franču reģionu PAMINA, kas notika no 2009.gada 3.jūnija līdz 7.jūnijam. Šajā braucienā kopumā piedalījās 22 dalībnieki – 20  pārstāvji no Baltkrievijas un 2  no Latgales, Māris Bozovičs, Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors, un Tatjana Kozačuka, Krāslavas rajona tūrisma informācijas centra vadītāja.


Brauciena laikā dalībnieki detalizēti tika iepazīstināti ar Reinas parka PAMINA darbību. Veidojot tūrisma reģionu “Bella Dvina”, varētu izmantot Reinas parka PAMINA pieredzi, darbojoties līdzīgā tūrisma zonā, izstrādājot un īstenojot projektus, administrējot reģiona darbību.  Brauciena laikā tika apmeklēts Reinas parka PAMINA galvenais birojs Rašstates (Vācija) pilsētā, kur brauciena dalībniekus sagaidīja Reinas parka PAMINA valdes priekšsēdētājs Zigfrids Šaafs un izpilddirektors Klauss Haberehts, kuri uzsvēra to, cik svarīgi ir sadarboties pašvaldībām, asociācijām, nevalstiskām organizācijām un iedzīvotājiem savā starpā, attīstot jaunus tūrisma produktus un piesaistot finansējumu to attīstībai.


Brauciena dalībnieki apmeklēja “Krumacker” muzeju un tūrisma informācijas centru pilsētā Zelca (Francija). Muzeja darbiniece, iepazīstinot ar muzeja darbību un reģiona vēsturi, uzsvēra to, ka šajā muzejā skolēnu grupām bieži notiek vēstures stundas.  Pilsētā Munhausen (Francija) vīzīte bija Vides aizsardzības centrā, kur dalībnieki tika iepazīstināti ar centra funkcijām un darbību. Nozīmīgi ir tas, ka centrā strādā 5 darbinieki, kuri lielākoties apmeklē visu reģionu, iepazīstinot iedzīvotājus, skolēnus un citus interesentus par reģiona aizsargājamajiem augiem, dzīvniekiem, vides aizsardzību.


Reģionā PAMINA uz Vācijas-Francijas robežas darbojas pārrobežu informācijas centrs, kas apmeklētājiem sniedz ne tikai tūrisma informāciju, bet arī informāciju par darba vakancēm Francijā un Vācijā PAMINA reģiona ietvaros. Informācijas centrs ir izveidots, piesaistot ES INTERREG programmas finansējumu, bet šobrīd centra darbību finansē abu valstu pašvaldības.


Brauciena laikā notika darba sēde, kurā piedalījās arī vācu eksperti. Sēdes laikā klātesošie noklausījās Klausa Haberhta prezentāciju par Reinas parka PAMINA darbību, Nikolaja Iljušenka, Polockas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieka, projekta “Bella Dvina” prezentāciju, kā arī Latgales reģiona attīstības aģentūras direktora Māra Bozoviča prezentāciju par “Bella Dvina” teritorijas tūrisma attīstības stratēģiju. Strādājot darba grupās, tika izstrādātas idejas tūrisma attīstībai “Bella Dvina” teritorijā, akcentējot to, ka jārisina jautājumi par atvieglotu vīžu režīmu starp Baltkrieviju un Latviju, lai sekmētu kopēju tūrisma produktu attīstību šaja reģionā.  Tika pārrunāta arī Latvijas un Baltkrievijas pierobežas pašvaldību pieredze, izstrādājot un īstenojot kopīgus projektus.


Vīzītes laikā Eiropas Padomē Strasbūrā brauciena dalībniekiem notika tikšanās ar Eiropas Padomes vietējo un reģionālo pašvaldību palātas priekšsēdētāju Žanu-Polu Šove. Tikšanās laikā tika uzsvērts, ka Baltkrievijas un Eiropas Savienības attiecības pēdējā laikā būtiski uzlabojās, bet Vladimirs Točilo, Polockas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs, un Māris Bozovičs akcentēja, ka sadarbība starp Baltkrievijas un Latvijas pašvaldībām, izstrādājot un īstenojot kopīgus projektus ir ļoti augstā līmenī, puses pozitīvi risina jautājumus kopīgu mērķu sasniegšanai.


Balstoties un izmantojot Reinas parka PAMINA pieredzi, arī “Bella-Dvina” reģions nākotnē varētu kļūt par vienu no pievilcīgākajiem tūrisma galamērķiem, bet izstrādātā stratēģija kalpot par pamatu finansējuma piesaistīšanai no Eiropas Savienības un nacionālajiem fondiem šīs teritorijas attīstībai un popularizēšanai.


Informāciju sagatavoja:
Latgales reģiona attīstības aģentūra

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.