Mācību kursu īstenošanas grafiks Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Vispārējā līmeņa mācību organizēšana” ietvaros

06.07.2009.

Mācību kursu īstenošanas grafiks (PDF) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Vispārējā līmeņa mācību organizēšana” ietvaros


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.