SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) piedāvājam iespēju pieteikties un apmeklēt bezmaksas kursus

11.06.2009.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku atbalsta dienestu (LAD) realizē projektu pasākuma “Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes “Arodapmācības” ietvaros.


Projekta mērķis: nodrošināt pieejamu arodapmācību, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības vides aspektiem un nodrošinātu videi draudzīgu lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības nozarē.


Mērķa auditorija: pārtikas un lauksaimniecības nozarē nodarbinātie, kā arī citi interesenti.


Piedāvājam iespēju pieteikties un apmeklēt bezmaksas kursus (PDF)


Tuvāka informācija  pieejama mājas lapā www.llkc.lv, vai pie savu pagasta  lauku attīstības speciālistiem


Lauksaimniecības nozarē visā Latvijas teritorijā!


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.