Uzsāks bezmaksas semināru ciklu par personīgā budžeta pārvaldīšanu pārmaiņu laikā

17.06.2009.

Naudas plānošanas centrs sadarbībā ar v/a „Kultūras informācijas sistēmas” bezmaksas semināros sagatavos bibliotekārus un sociālos darbiniekus informatīvajam darbam ar bibliotēku un sociālo dienestu apmeklētājiem par budžeta plānošanas jautājumiem.


Bezmaksas semināru cikls „Budžeta pārvaldīšana pārmaiņu laikā. Kā plānot, saglabāt un vairot naudu”, kurš ilgs visu vasaru, sāksies ar semināru Latgales reģionā šā gada 17.jūnijā Preiļu galvenajā bibliotēkā, Kārsavas ielā 4, 2.stāvā, no plkst. 12:00 līdz 15:30. Uz to aicināti Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Daugavpils un Jēkabpils rajonu bibliotēku un sociālo dienestu pārstāvji.


Semināra laikā bibliotekāriem, sociālajiem darbiniekiem un ikvienam citam interesentam, kurš vēlas rūpēties par savu un savas ģimenes budžetu, Naudas plānošanas centra (NPC) eksperti piedāvās konkrētus rīkus un sniegs praktiskus padomus, kā:
– apgūt efektīvus naudas plānošanas un uzkrāšanas veidus,
– apzināt iespējas, kur ietaupīt,
– nenonākt parādu jūgā,
– pasargāt sevi no neparedzētiem izdevumiem,
– psiholoģiski pielāgoties jaunajai situācijai, kad dažkārt naudas vairs visam nepietiek.


Piedaloties brīvprātīgajiem, semināra ietvaros demonstrēs, kā saņemt un izmantot bezmaksas budžeta plānošanas programmu „Naudas kontrolieris” mobilajā telefonā.


„Bibliotēkas daudzviet ir kļuvušas par sociālo centru, kurā satiekas iedzīvotāji. Turklāt šā brīža ekonomiskajā situācijā bibliotekāriem, arī sociālajiem darbiniekiem, nereti ir jābūt kā psihologiem, uzklausot naudas grūtībās nonākušos cilvēkus,” stāsta Signe Bierande, NPC vadītāja. „NPC un bibliotēku viens no galvenajiem mērķiem ir iedzīvotāju izglītošana. Tieši tādēļ esam uzsākuši semināru ciklu, lai bibliotekārus informētu par budžeta plānošanas un uzkrājumu veidošanas iespējām, kā arī citām ar personīgo budžetu saistītām tēmām. Iegūtās zināšanas viņi varēs pielietot ikdienā un nodot tālāk tiem, kuriem šī informācija var būt noderīga, pat vitāli svarīga.”


Bezmaksas semināri ir plānoti arī Jelgavas, Valmieras, Ventspils un citās Latvijas bibliotēkās. Semināru norises vietai un laikam iespējams sekot līdzi NPC mājas lapā www.vissparnaudu.lv vai valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) mājas lapā www.kis.gov.lv.


„Viens no v/a KIS īstenotā projekta „Trešais tēva dēls” uzdevumiem ir veicināt informācijas tehnoloģiju izmantošanu bibliotēkās pēc iespējas noderīgākā veidā. Sadarbība ar NPC ļauj mūsu valsts iedzīvotājiem bibliotēkās, izmantojot bezmaksas internetu, uzzināt par iespējām plānot savus naudas līdzekļus, tādējādi pasargājot sevi un savu ģimeni sarežģītos ekonomiskos apstākļos. Informāciju bibliotēku apmeklētāji varēs saņemt internetā vai no informatīvajiem materiāliem, bet bibliotekāri, pateicoties šim bezmaksas semināram, jutīsies drošāk, iesakot NPC izstrādātos instrumentus,” skaidro Armands Magone, v/a KIS direktors.


Sniedzot praktisku informāciju darbam ar bibliotēku un sociālo dienestu apmeklētājiem, seminārus vadīs NPC vadītāja Signe Bierande, NPC eksperti – psiholoģe, mākslas terapeite Ilze Dreifelde-Gabruševa, If Latvija pārstāvis Andis Suseklis, GE Money Bank pārstāvis Aleksandrs Čerņagins, Kredītrisks pārstāve Linda Miķelsone un citi eksperti.


„Iepriekš veiktajos pētījumos GE Money Bank noskaidroja – 62% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka dzīvo no algas līdz algai. Lai gan arvien vairāk cilvēku sāk interesēties par uzkrājumu veidošanu, nauda „drošības spilvenam” tiek atlikta nepietiekami vai netiek atlikta vispār,” norāda Nora Grase, GE Money Bank Komunikāciju daļas vadītāja. „Tomēr, ņemot vērā šā brīža nestabilo situāciju, ir jāmaina līdzšinējā attieksme pret naudu – tēriņiem un uzkrājumiem. Tiesa, ieradumus mainīt ir grūti, tāpēc seminārā sniegtā informācija varētu būt kā pamudinājums un iedrošinājums rūpīgāk sekot līdzi savai naudas plūsmai un rast līdzekļus arī uzkrājumu veidošanai.”


Pieteikties semināram Preiļos iespējams līdz 2009.gada 15.jūnijam, rakstot uz e-pasta adresi info@vissparnaudu.lv vai 3td@3td.lv. Dalībnieku skaits seminārā ierobežots, tādēļ semināra organizatori aicina interesentus pieteikties savlaicīgi.


Par Naudas plānošanas centru
Biedrība Naudas plānošanas centrs (NPC) ir sadarbībai atvērta neatkarīga sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir Latvijas iedzīvotāju izglītošana un konsultēšana personīgā budžeta plānošanas jautājumos. To 2007. gada maijā dibināja AS GE Money (tagad – GE Money Bank) un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Savu mērķu īstenošanai NPC iedzīvotājiem sniedz virtuālas konsultācijas personiskā budžeta plānošanā un informatīvu palīdzību finanšu krīzes situācijās: info@vissparnaudu.lv, www.vissparnaudu.lv. Finansējumu NPC aktivitātēm sabiedrības izglītošanā sniedz AS GE Money Bank.


Par valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas”
V/a „Kultūras informācijas sistēmas” ir Kultūras ministrijas valsts aģentūra, kuras darbības mērķis ir nodrošināt informācijas meklēšanas un zināšanu ieguves iespējas kultūras un atmiņas institūcijās – arhīvos, bibliotēkās un muzejos, kā arī rūpēties par  kultūras mantojuma pieejamību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. Starp vērienīgākajiem aģentūras īstenotajiem projektiem ir Latvijas valsts, pašvaldību un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”, kura mērķis ir nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam bez maksas izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas – datortehniku un internetu, kā arī saņemt konsultācijas to lietošanā – jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā.


Papildu informācija:
Sandra Vīgante, valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” projekta „Trešais tēva dēls” sabiedrisko attiecību vadītāja, 67844885, 26565471, sandra.vigante@kis.gov.lv, www.kis.gov.lv
Lelde Sāre, Biedrības Naudas plānošanas centrs sabiedrisko attiecību konsultante, 27025069, lelde.sare@prs.lv, www.vissparnaudu.lv

Pēdējās izmaiņas: 17.06.2009.