Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

09.06.2009.

1. Pasūtītāja nosaukums: SIA „Preiļu Saimnieks”
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Liepu iela 2, LV-5301,
tālrunis – 65381135, Fakss 65381152


2. Identifikācijas Nr.: PS 2009/05


3. Iepirkuma priekšmets: “Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Preiļos”


4. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


5. Informācija par uzvarētāju:


Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
(bez PVN)


SIA « Cers projekti »


Valdemāra bulvāris 18,
Madona, LV-4801


9450,006. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2009. gada 9. jūnijs
  
Ziņas sagatavoja: SIA « Preiļu saimnieks » tāmju inženiere Zane Erta, tālrunis: 65381381


Apstiprināja: SIA “Preiļu Saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālrunis: 65381135

Pēdējās izmaiņas: 09.06.2009.