Latvenergo piedāvā iepazīties ar skaidrojumu par elektroenerģijas cenu struktūru

09.06.2009.

Lai vairotu interesentu izpratni par elektroenerģijas cenu veidojošajiem faktoriem, AS „Latvenergo” ir izveidojis mājas lapā jaunu sadaļu, kurā tiek skaidrota to faktoru mainība un īpatsvars, kas ietekmē elektroenerģijas cenas struktūru.


Jaunajā sadaļā „elektroenerģijas cenas komponentes” tiek sniegts ieskats vairāku elektroenerģijas veidojošo faktoru – gāzes, elektroenerģijas importa, obligātās iepirkuma komponentes, kā arī CO2 izmešu – cenu mainībā un tās iemeslos, kā dēļ tiek ietekmēta klientam piedāvātā elektroenerģijas cena.


Tiek arī skaidrots, kas ir elektroenerģijas tarifu veidojošās komponentes, un kādā veidā šīs tarifa komponenšu izmaiņas ietekmē elektroenerģijas izmaksas.   


Jaunajā mājas lapas sadaļā tiks pievienoti arī ekspertu skaidrojošie komentāri par to, kāpēc iepriekšējā pārskata periodā notikusi cenu izmaiņa, kas to ietekmējis, un ko šāda svārstība varētu nozīmēt elektroenerģijas lietotājiem. Sadaļu plānots atjaunot reizi mēnesī, reaģējot uz būtiskākajām elektroenerģiju ietekmējošo faktoru svārstību izmaiņām, raksturojot tās iemeslus.


AS „Latvenergo” cer, ka ar šāda papildu informācijas avota ieviešanu sabiedrībā tiks veicināta skaidrība un izpratne par elektroenerģijas reālajām un aktuālajām izmaksām. Sniegtā informācija var arī kalpot kā papildus izziņas materiāls mediju pārstāvjiem, kuri interesējas par enerģētikas sfēru.


Norāde uz jauno sadaļu atrodama Latvenergo mājas lapā www.latvenergo.lv, vai arī sekojot šādai saitei:


http://www.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=73,967464&_dad=portal&_schema=PORTAL


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.