Līdz 15.jūnijam var pieteikties dalībai lauksaimniecības risku fondā

15.06.2009.

Jūnijā Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās pārvaldēs turpina pieņemt pieteikumus no lauksaimniekiem valsts atbalstam lauksaimniecībā.


Lai kļūtu par lauksaimniecības risku fonda dalībnieku un saņemtu kompensāciju par nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītiem zaudējumiem, lauksaimniekiem līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz iesniegums iemaksu veikšanai fondā par visām vasarāju sējumu, laukaugu, dārzeņu un kartupeļu platībām, par kurām tas ir tiesīgs saņemt vienoto platības maksājumu un kuras pieteiktas vienotajam platības maksājumam.


Nākamais tuvākais iesniegumu pieņemšanas termiņš ir 1.augusts, kad iesniegumi tiek gaidīti pagaidu valsts atbalstam sēklkopībā.


Lai pieteiktos valsts atbalstam lauksaimniecībā, pretendentam jāaizpilda iesniegums, kura forma atrodama LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv. Aizpildītā veidlapa jāiesniedz tajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kur atrodas saimniecība un vai atbalstāmā teritorija.


Ministru kabineta noteikumi Nr. 107 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kartību” publicēti 19.februāra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pieejami Zemkopības ministrijas un LAD interneta mājas lapās.

Pēdējās izmaiņas: 15.06.2009.