Daugavpils Universitāte meklē sadarbības partnerus

04.06.2009.

  


No 24. līdz 30. aprīlim Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta (DU TPK) un G.Liberta IMC darbinieki piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Digital Holography and Three-Dimensional Imaging” Vankūverā, Kanādā.


Balstoties uz informāciju, ko DU zinātnieki saņēma konferences laikā, ir iespējama tālāka G. Liberta IMC tehnoloģiju attīstība ciparu hologrāfijas ierakstam ar telpiskā gaismas modulatora un CCD uztvērēju palīdzību stereogrammu paraugu iegūšana, kā arī iespējams sintezēt reģistrējošās vides hologrāfiskās informācijas uzglabāšanai.


„Konferences struktūra tika organizēta 3 pamatdaļās: sekciju plenārsēdes, stenda ziņojumu apspriešana, darbs ar eksponātiem izstādē. DU pārstāvju dalības mērķi konferencē bija: definēt ciparu hologrāfijas zinātniski tehnisko līmeni pasaulē; izplatīt informāciju par mūsu centra darbību šajā jomā un pielietot sasniegumus ar DU TPK starpniecību; noteikt galvenās perspektīvās tendences ciparu hologrāfijas attīstībā; iepazīties ar jaunākajiem tehnoloģisko iekārtu modeļiem un paraugiem ciparu hologrāfijas jomā; noteikt tehnoloģiju elementus, kuri varētu tikt realizēti un komercializēti mūsu universitātē,” stāsta DU TPK vadītājs Sergejs Gerbreders.


Savukārt Daugavpils Universitātē notika DU TPK organizētā starptautiskā konference „Inovāciju un zinātniskā potenciāla izmantošana ražošanā un uzņēmējdarbībā”. Tajā dažādu valstu uzņēmēji un zinātnieki, veidojot savstarpējus kontaktus un plānojot turpmāko sadarbību, kopīgi sprieda par zinātniskā potenciāla pielietošanas iespējām uzņēmējdarbībā.


„Šīs un citas aktivitātes notiek ES ERAF finansētā projekta “Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts” (DU TPK) ietvaros ar mērķi diskutēt starptautiskā līmenī par zinātniskā potenciāla pielietošanas iespējām uzņēmējdarbībā, kā arī radīt iespēju uzņēmējiem un augstskolu pārstāvjiem veidot savstarpējus kontaktus un plānot turpmāko sadarbību,” stāsta projekta koordinatore Ieva Boļakova. DU TPK darbības mērķis ir sniegt pētniecības pakalpojumus atbilstoši uzņēmēju vajadzībām, veicināt sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem, nodrošināt zinātnieku un pētnieku intelektuālā īpašuma aizsardzību, kā arī sekmēt zinātnisko institūciju pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā.


„Mūsuprāt, tikai aktīva, uz rezultātu tendēta, savstarpēja uzņēmēju un zinātnieku sadarbība var būtiski ietekmēt patreizējo sociāli ekonomisko situāciju reģionā un valstī, tāpēc aicinām uzņēmējus nākt pie mums, zinātniekiem, lai varam kopīgi rast iespējas, kā praksē pielietot Daugavpils Universitātes zinātnisko potenciālu tautsaimniecības produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanā,” tā Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis.


ES ERAF finansētās programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” projekta “Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts” (projekta vienošanās Nr. L-TPK-08-0004, identifikācijas Nr. TPK/2.1.2.1.2/08/01/009) kopējās izmaksas – 403 383 lati, tai skaitā publiskais līdzfinansējums – 257 880 lati.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, t/f.: +371 654 21243
Papildus informācija:
Sergejs Gerbreders, Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
e-pasts:
sergejs.gerbreders@du.lv , tālr.: +371 29482227
http://dau.lv/dokumenti/eraf/tpk/


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.