Latvenergo aicina bibliotēkas aktīvi piedalīties konkursā

01.06.2009.


AS „Latvenergo” sadarbībā ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” laika posmā 2009. gada 1. jūnija līdz 2009. gada 1. septembrim rīko konkursu Latvijas publiskajām bibliotēkām.


Konkursa mērķis ir stimulēt bibliotekārus aktīvi piedāvāt bibliotēku apmeklētājiem Latvenergo klientu portālu e-latvenergo.lv, motivējot klientus veikt maksājumus, sekot līdzi savu maksājumu vēsturei, pārbaudīt klientu konktaktinformāciju, izdrukāt norēķinu kvītis vai iesniegumu veidlapas, vai izmantot citas portāla sniegtās iespējas. AS „Latvenergo” un valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” plāno konkursā iesaistīt 874 Latvijas publiskās bibliotēkas.


Kopš pērnā gada septembra AS „Latvenergo” sadarbībā ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros iesaistījās iedzīvotāju izglītošanas kampaņā, kurā bibliotekāriem tika stāstīts par uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem elektroniskajā vidē, sniedzot savu ieguldījumu kopējā iedzīvotāju izglītošanas procesā par moderno tehnoloģiju iespējām.


Līdz ar pakalpojumu klāsta paplašināšanu, klientu ērtībai AS „Latvenergo” piedāvā arī iespēju elektroniskajā vidē pieteikt dažādus pakalpojumus, kā arī sekot līdzi jaudas palielināšanas vai jauna pieslēguma procesam, tādējādi taupot gan laiku, gan finanšu līdzekļus. Ņemot vērā, ka uzskaitītie pakalpojumi ir daļa no kopējā Latvijas iedzīvotājiem pieejamajā elektronisko pakalpojumu klāstā, AS „Latvenergo” sniedza publisko bibliotēku bibliotekāriem padziļinātu ieskatu e-vides lietošanas kārtībā, lai viņi būtu kompetenti šo iespēju un priekšrocību skaidrotāji bibliotēku apmeklētājiem.


AS „Latvenergo” konkursa uzvarētājus noteiks līdz 2009. gada 1. oktobrim, vērtējot klientu portāla apmeklējumu skaitu konkursa norises periodā katrā bibliotēkā. Konkursa uzvarētāji – 10 publiskās bibliotēkas – balvās saņems digitālos diktofonus.


AS „Latvenergo” un valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” uzvarētājus apbalvos 2009. gada rudenī.


Ērtākai klientu apkalpošanai šobrīd AS „Latvenergo” klientiem ir pieejams klientu portāls www.e-latvenergo.lv, tāpat informācijas iegūšanai klienti var zvanīt Klientu servisam pa telefona numuru 80200400 vai rakstīt uz e-pastu klientu.serviss@latvenergo.lv.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.