Aicina apmeklēt semināru par tēmu `Darba aizsardzības sistēma un jaunās prasības`

03.06.2009.

Norises vieta: Rīga; Skolas iela 11; RBS; 101. auditorija.


Norises laiks: 2009. gada 03. jūnijā, latviešu valodā, seminārs no 10.00 –  14.30


Lektors: Ivars Vanadziņš – PSI Darba Medicīna SIA vadītājs, vadošais eksperts darba
aizsardzības jautājumos ar ilggadīgu pieredzi darba aizsardzības sistēmu ieviešanā
uzņēmumos, kā arī uzņēmumu darba aizsardzības auditos


Dalības maksa: Ls 45.00 (Cenā iekļauti PVN, kafijas pauze un izdales materiāli).


Semināra programma:


1.Situācija darba aizsardzības jomā Latvijā: Situācija attiecībā uz nelaimes gadījumiem un arodslimībām;


Izmaiņas Valsts darba inspekcijas darbībā – līdz šim realizētās un 2009.gadā plānotās kampaņas, svarīgākie darbības rādītāji u.c.


Jaunie administratīvie sodi par darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, sodu piemērošanas dinamika.


2.Izmaiņas darba aizsardzības sistēmā Latvijā – jaunā darba aizsardzības stratēģija (pamatnostādnes) un darba aizsardzības attīstības programma u.c.)


3.Jaunākie MK noteikumi un to prasības:
Jaunās prasības obligāto veselības pārbaužu veikšanai – MK noteikumu nr. 219 Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude (spēkā no 01.01.2009.) prasības (izmaiņas pārbaužu veikšanas biežumā, prasības pārbaužu plānošanā un biežuma noteikšanā, riska faktoru mērījumu plānošana u.c.);


Jaunās prasības darba aizsardzības prasībās darba vietām – (MK noteikumu nr. 125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” grozījumi (MK nr. 359 no 28.04.2009.) – jaunās prasības mikroklimatam un apgaismojumam darba vietās;


Izmaiņas darba aizsardzības sistēmai uzņēmumos un nodarbināto apmācībai (grozījumi MK 323 par nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos – par jaunajām prasībām instruktāžu gatavošanā un veikšanā, par izmaiņām darba aizsardzības speciālistu apmācībā un sertifikācijā);


Izmaiņas ķīmisko vielu un produktu (un kancerogēnu) noteikumos.


4.Izstrādātie MK noteikumu projekti un to paredzamās prasības:
jaunās prasības nelaimes gadījumu izmeklēšanai – jaunais noteikumu projekts un sagaidāmās izmaiņas nelaimes gadījumu reģistrācijā un izmeklēšanā;
noteikumu par aizsardzību pret optisko starojumu – jaunās prasības novērtējumam un darba organizēšanai;
grozījumi darba aizsardzības likumā – prasības darba aizsardzības sistēmai uzņēmumos, prasības par prakses standartiem u.c.;
grozījumi individuālo aizsardzības līdzekļu noteikumos.


5.Plānotie normatīvie dokumenti darba aizsardzības jomā:
Sagaidāmās izmaiņas par elektrodrošības prasībām;
Citas plānotās izmaiņas.


6.Nākotnes perspektīvas un attīstība darba aizsardzības jomā.


7.Jautājumi un atbildes.


Pieteikšanās anketa:


Vārds, Uzvārds_____________________


Firma__________________________amats_____________________


Fakt.adrese, LV- ____________________________________________


Jur.adrese, LV- ____________________________________________


PVN reģ. Nr. _____________________________________


Tālrunis _______________
Fakss ________________
E-pasts________________Sīkāka informācija pa tālruni 25969981


Informāciju apkopoja Ineta Liepniece,
Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 03.06.2009.