Vasaras mēnešos notiek intensīva gatavošanās jaunajai apkures sezonai

28.05.2009.

Kā katru gadu SIA „Preiļu saimnieks” siltumapgādes nodaļa jaunai apkures sezonai sāk gatavoties savlaicīgi, lai, uzsākot jauno apkures sezonu, viss būtu darba kārtībā. Pils ielas masīva katlumājā apkopes un remontdarbi jau ir uzsākti un tie noslēgsies maija beigās, Celtnieku ielas katlumājā remontdarbi un apkopes darbi notiks jūnijā, bet centrālajā Liepu ielas katlumājā – jūlijā.


Šovasar paredzētie kopējie pasākumi siltumapgādes nodaļā:
• Tiks iegādāti un uzstādīti nepieciešamie kontrolmēraparāti, kā arī veikta jau esošo kontrolmēraparātu pārbaudes gan katlumājās, gan siltummezglos;
• Tiks veikta katlumāju ugunsdrošības un apgaismojuma ierīču un elektrisko iekārtu apkope;
• Notiks apkalpojošā personāla papildus apmācības un pār atestācija;


Šovasar plānotie darbi katlumājās:
• Katlu apkope (remonti, skalošana, ardu un šneku nomaiņa);
• Dūmeņu un dūmsūkņu un ciklonu tīrīšana;
• Šķeldas skaidu transportieru un bunkuru apkope un nepieciešamie remonti;
• Katlumājas apkalpojošās tehnikas nepieciešamie remonti un apkope;
• Noslēg armatūru nepieciešamie remonti un apkope;
• Centrālās Liepu ielas katlumājas ciklonu nomaiņa.


Tieši cikloni nodrošina katlumājas radīto izmešu (dūmu) attīrīšanu. Liepu ielas katlumājas cikloni ir savu laiku nokalpojuši un tāpēc ir nepieciešams tos nomainīt pret jauniem. Pēc šo darbu veikšanas arī dūnu attīrīšana ievērojami uzlabosies un dabā nonāks daudz mazāk sodrēju.


Tiek plānots, ka šovasar varētu tikt veikta centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Pils un Mehanizatoru ielas masīvā. Tur tiktu uzstādīta divcauruļu sistēmu ar automātiskajiem siltummezgliem dzīvojamajās mājās. Šī masīva siltumapgādes sistēma Preiļos ir vienīgā, kura nav tikusi atjaunota, un ja šovasar izdosies to nomainīt, tad Preiļos gandrīz visas siltumapgādes sistēmas būs rekonstruētas.


Tiek plānoti arī dažādi remontdarbi dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmās (siltuma padeves traucējumu novēršana utt.).

Pēdējās izmaiņas: 28.05.2009.