3. jūnijā Latgales RSIC sadarbībā ar Preiļu biznesa inkubatoru rīko semināru “Eiropas Strukturālie Fondi mūžizglītībai periodā līdz 2013. gadam”

03.06.2009.

Latgales RSIC sadarbībā ar Preiļu biznesa inkubatoru rīko semināru “Eiropas Strukturālie Fondi mūžizglītībai periodā līdz 2013. gadam”.


Seminārs notiks 03.06.2009 11:00 – 15:40, Preiļos, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvs)


Darba kārtība:


11.00 – 12.30 Nepieciešamība nepārtraukti palielināt cilvēkkapitāla kapacitāti.
• Tendences – novecošana un iedzīvotāju skaita samazināšanās, zems darba ražīgums, ko tas nozīmē Latgalei.
• Iespējas – rīcības virzieni un prioritātes.
• Izglītotāju un izglītojamo dažāda līmeņa sadarbība mūža garumā.
• Administratīvi teritoriālās reformas ietekme.
12:50 – 14:20 ESF fondu iespējas un noteikumi.
• 2007. – 2013. gada plānošanas perioda uzdevumi un līdzekļu sadalījums.
• ESF fondi un programmas cilvēkkapitāla kapacitātes paaugstināšanai. Vai mēs izmantojam visas iespējas?
• Reālā situācija fondu apguvē 2009. gadā.
14.40 Kafijas pauze
15:00 – 15:40 Aktuālās ESF programmas izglītībai 2009. gadā.
Jautājumi.Lektore I.Mikiško (Rīga)


Informācija interesentiem:
Ineta Liepniece- 26636243


 

Pēdējās izmaiņas: 03.06.2009.