Jauns pakalpojums Latvenergo e-rēķins

21.05.2009.

Papildinot AS „Latvenergo” sniegtos pakalpojumus juridiskajiem klientiem, ērtākai un ātrākai apkalpošanai no šī gada 1. maija juridisko klientu portālā e-latvenergo.lv/jp var pieteikties uz rēķinu elektroniskā formā.


Līdz šim juridiskie klienti par patērēto elektroenerģiju saņēma papīra formāta rēķinu, kura sagatavošana un izsūtīšana prasa diezgan lielu laika patēriņu, kā arī klienti rēķinu bieži vien saņēma vēlāk nekā plānots. Tādēļ kopš šī gada 1. maija juridiskie klienti var rēķinus par patērēto elektroenerģiju saņemt elektroniskā formātā, kas klientiem ir daudz ērtāk un ātrāk. Ieviešot un izmantojot elektronisko e-rēķinu, AS „Latvenergo” un ikviens klients atbalsta atteikšanos no papīra patērēšanas, tādējādi kļūstot par zaļās idejas īstenotājiem, saudzējot koksnes izmantošanu papīra ražošanā.  


Lai motivētu juridiskos klientus pieteikties šim pakalpojumam e-rēķinam, kā papildus ieguvums tiek piedāvāts rēķina apmaksas pagarinājums par piecām dienām, ja kopējais termiņš nepārsniegs maksimālo rēķina apmaksas termiņu – 20 dienas. Turklāt e-rēķinu klientiem būs iespēja saņemt ātrāk – jau nākamajā darba dienā pēc visu skaitītāju rādījumu nodošanas klientu portālā e-latvenergo.lv/jp.


Pieļaujot arī gadījumus, ka rēķins pa e-pastu līdz attiecīgajam darbiniekam nenonāk, piemēram, tīkla, e-pasta serveru u.tml. problēmu dēļ, pakalpojuma funkcionalitāte dod iespēju aktuālo rēķinu redzēt un lejuplādēt no klientu portāla sadaļas Līgumi/Rēķini.


Klientu portālā ir izveidots arī rēķinu arhīvs un, sākot ar maiju, rēķinu vēsture ir pieejama PDF failu formātā. Līdz ar pieteikšanos e-rēķinam, klienti iegūst iespēju rēķinus saņemt arī citos sev ērtos formātos, piemēram, XML un CSV, lai tos varētu konvertēt uz programmu Microsoft Excel vai konkrētu savu uzņēmuma norēķinu sistēmu.


Jaunais pakalpojums juridiskajiem klientiem ir pieejams jau no šī gada 1. maija.


Ērtākai juridisko klientu apkalpošanai šobrīd AS „Latvenergo” klientiem ir pieejams klientu portāls www.e-latvenergo.lv/jp, kur ir iespējams nodot skaitītāja rādījumus, kā arī pārbaudīt un papildināt savu kontaktinformāciju, tāpat informācijas iegūšanai klienti var zvanīt Klientu servisam par telefona numuru 80200400.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.