Kursi jauniem lauku saimnieku aizvietotājiem

29.05.2009.

Lauku saimnieku aizvietotāju programma paredzēta piena lopkopības un jaunlopu audzētāju saimniecību īpašnieku aizvietošanai uz kādu laiku, kas saistīts ar darbnespēju, plānotām operācijām, slimībām. Kā zināms piena lopkopības un jaunlopu audzēšanas saimniecībās īpašniekam nav tā saucamo brīvo periodu, kad iespējams atpūsties un, galvenokārt, uzlabot savu veselību. Tas saistīts ar to, ka nav pietiekami apmācītu cilvēku, kuriem varētu uzticēt saimniecības vadīšanu saimnieka prombūtnes laikā. Šādu cilvēku sagatavošana jau notikusi 2008.gadā, no kuriem šobrīd 4 cilvēki aktīvi strādā kā lauku saimnieku aizvietotāji. Valsts atbalsta šādas programmas darbību un MK 2009. g. 3. februāra noteikumos Nr. 107 4. pielikumā. Atbalsts izglītībai un zinātnei. III. Atbalsts lauku saimnieku aizvietotāju programmai. Subsīdiju 20.-27.punktos ir izklāstīta šī gada atbalsta nosacījumi. 2009.gadā SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) uzsāk jaunu aizvietotāju sagatavošanas programmu, kuras ietvaros aicina pieteikties cilvēkus, kuri vēlētos strādāt kā aizvietotāji un būtu gatavi iziet valsts apmaksātu apmācību programmu, pēc kuras beigšanas iegūtu sertifikātu un tiesības strādāt kā lauku saimnieku aizvietotāji.


* Lauku saimnieku aizvietotājs (pakalpojuma sniedzējs) ir persona, kura ir sekmīgi apguvusi īpaši organizētu teorētiski praktisko apmācību kursu darbam piensaimniecībā un ieguvusi sertifikātu par kursu beigšanu. Lauku saimnieku aizvietotājs ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona.
* Lauku saimniecība (pakalpojuma ņēmējs) ir juridiska (zemnieku saimniecība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība) vai fiziska (piemājas saimniecība, individuālais komersants, pašnodarbinātais) persona, kas izmanto lauku saimnieku aizvietotāju pakalpojumu.
* Pakalpojuma saņēmēji


Uz aizvietotāja pakalpojuma izmantošanu var pretendēt jebkura piena lopkopības un jaunlopu saimniecība visā Latvijas teritorijā, kurā:
• 5 līdz 100 slaucamās govis vai līdz 100 jaunlopiem;
• minimālā slaukšanas tehnoloģija – slaukšana kannās;
• var nodrošināt higiēnas prasībām atbilstošas telpas aizvietotājiem – (WC, duša)


Pieteikšanās līdz 2009. gada 29. maijam!


Plašāka informācija: http://www.llkc.lv/?id=400959

Pēdējās izmaiņas: 29.05.2009.